Tidsschema för inomhusinstallation för Dalsberga, Stora Grubbo och Vansjö

Beteckning Namn Adress Dag Tid
DALSBERGA 3:4 NORBERG. PATRIK DALSBERGA 9 27-nov 0700-0900
DALSBERGA 3:5 KOTSCHY,INGER ELISABET DALSBERGA 11 27-nov 0700-0900
DALSBERGA 4:1 ERIKSSON,CAMILLA SKUGGBO 4 27-nov 1200-1400
DALSBERGA 4:2 Enström, Robin DALSBERGA 10 27-nov 0700-0900
DALSBERGA 4:4 JÅFS,MARIA ANNA–KARIN SKUGGBO 2 27-nov 0900-1100
DALSBERGA 4:5 ERIKSSON, SUNE DALSBERGA 13 27-nov 0900-1100
DALSBERGA 4:6 ERIKSSON, BERIT Skuggbo 7 27-nov 1200-1400
DALSBERGA 5:1 HAUGNES,KJELL Dalsberga 6 27-nov 0700-0900
DALSBERGA 7:1 JOHANSSON, ROGER SKUGGBO 13 27-nov 1200-1400
DALSBERGA 7:2 HEDSTRÖM,LARS ERIK SKUGGBO 11 27-nov 1200-1400
LILLA GRUBBO 1:3 ROSSI,ARTURO LILLA GRUBBO 1 27-nov 0900-1100
SKUGGBO 1:12 ARVIDSSON,ANNA–LENA DALSBERGA 15 27-nov 0900-1100
STORA GRUBBO 1:2 EKVALL,ELSA STORA GRUBBO 20 28-nov 0700-0900
STORA GRUBBO 1:3 KARLSSON WALLIN,BERIT STORA GRUBBO 11 27-nov 1400-1600
STORA GRUBBO 1:3B KARLSSON WALLIN, BERIT STORA GRUBBO 9 27-nov 1400-1600
STORA GRUBBO 3:4 GUSTAFSSON,TORBJÖRN STORA GRUBBO 29 28-nov 0700-0900
STORA GRUBBO 4:11 LARSSON, GÖRAN STORA GRUBBO 46 28-nov 0900-1100
STORA GRUBBO 4:12 BERGKVIST,LISBETH CHRISTINA STORA GRUBBO 44 28-nov 0900-1100
STORA GRUBBO 4:13 SLANJANKIC,AZUR STORA GRUBBO 48 28-nov 1200-1400
STORA GRUBBO 7:1 ÖSTBERG BERTIL STORA GRUBBO 21 28-nov 0700-0900
STORA GRUBBO 7:3 WESTLUND,EVA MARGARETA STORA GRUBBO 42 28-nov 0900-1100
STORA GRUBBO 7:4 APPELBOM,MARIE STORA GRUBBO 40 28-nov 0900-1100
STORA GRUBBO 7:6 WESTLUND,KENNETH STORA GRUBBO 43 28-nov 0700-0900
SVENSBO 1:19 MARTINOFF, MICHAEL SVENSBO 45 28-nov 1200-1400
SVENSBO 1:23 STEINER,KJELL SVENSBO 49 28-nov 1400-1600
SVENSBO 1:6 LUND,LARS SVENSBO 12 27-nov 1400-1600
SVENSBO 1:7 PETTERSSON, ANNA Svensbo 11 27-nov 1400-1600
SVENSBO 1:8 SÖVERSTAD, JÖRGEN SVENSBO 35 28-nov 1200-1400
SVENSBO 1:9 ERIKSSON,KJELL GÖRAN SVENSBO 40 28-nov 1200-1400
VANSJÖ 1:10 SPJUT AGNETA Vansjö 40 29-nov 1200-1400
VANSJÖ 1:14 ERIKSSON,STIG VANSJÖ 61 29-nov 1200-1400
VANSJÖ 1:16 SAMUELSSON,INGVAR VANSJÖ 102 29-nov 1400-1600
VANSJÖ 11:1 LÖFGREN, FREDRIK VANSJÖ 2 28-nov 1400-1600
VANSJÖ 12:1 HOLMBERG, JOHNNY VANSJÖ 60 29-nov 1200-1400
VANSJÖ 120 (8:8) BERTILS,ANDREAS VANSJÖ 120 29-nov 1400-1600
VANSJÖ 2:6 RUIST GUNNAR VANSJÖ 64 29-nov 1200-1400
VANSJÖ 3:10 BLOMQVIST,KURT ÖSTEN VANSJÖ 7 28-nov 1400-1600
VANSJÖ 3:7 JANSSON, MÅRTEN VANSJÖ 9 28-nov 1400-1600
VANSJÖ 3:9 FORS,TED VANSJÖ 43 29-nov 0700-0900
VANSJÖ 4:3 SÖDERLUND, PETER VANSJÖ 41 29-nov 0700-0900
VANSJÖ 4:6 MÅRTENSSON, ANNA–KARIN VANSJÖ 45 29-nov 0900-1100
VANSJÖ 47 (1:11) SANDBERG,MARIE–LOUISE VANSJÖ 47 29-nov 0900-1100
VANSJÖ 6:11 ANDERSSON PER–ERIK VANSJÖ 31 29-nov 0700-0900
VANSJÖ 6:2 WÅHLIN, SVEN Vansjö 13 28-nov 1400-1600
VANSJÖ 6:6 BERG,ANDERS VANSJÖ 19 29-nov 0700-0900
VANSJÖ 8:11 VINBERG,JAN MAGNUS Vansjö 124 29-nov 1400-1600
VANSJÖ 8:9 SANDEMO,GUNILLA 29-nov 1400-1600
VANSJÖ 9:3 SUNDIN; MICHAEL VANSJÖ 46 29-nov 0900-1100
VANSJÖ 9:6 LINDGREN,BO VANSJÖ 38 29-nov 0900-1100

Comments are closed.