10 okt. VIKTIG INFO! På grund av ett hårdvaruhaveri är tyvärr fibernoden i Brunnbäck ur funktion. Arbete pågår att åtgärda felet och reservdelar är på väg. Felet beräknas vara åtgärdat tisdag kring lunch.

Comments are closed.