15-11-22 Viktig info om fiberprojekten!

Det händer ju inget är rykten som jag hör titt som tätt…

Jag är medveten om att många väntar på att det skall komma information (svar!)… och jag hoppas att de som väntar är medvetna om hur komplext detta är och hur viktigt det är att allt bli rätt. För att alla skall få ett så bra pris som möjligt och så många som möjligt skall kunna bli med… jobbar vi med små ekonomiska marginaler i mångmiljonprojekt… en felberäkning på några procent kan handla om merkostnader på 100 000 kr… inget som varken du eller jag vill vara med och betala! Med detta skrivet så ber jag om ursäkt att informationsflödet är långsamt samtidigt som jag ber om förståelse för att detta måste få ta tid! Att det nu tagit extra lång tid till finns det förklaringar till.

Telia har i år lagt ner ett antal ADSL-stationer i Avesta kommun vilket gjort att många människor har blivit utan möjlighet till fast bredband. Det har varit prioriterat att försöka lösa dessa områden i första hand och jag kan villigt erkänna att det har både varit svårare, jobbigare och tagit mycket mer tid än jag någonsin trodde… men till jul har iaf relativt många av dem fått möjlighet till bredband via fiber.

… men de ryktena har fel! Det händer massor!

Här kommer nu aktuell information om föreningens projekt.

Sonnboås – Korskrogen – Brovallen m.fl.
Mängden fastigheter är för få och spridningen för stor för att det skall gå att få ekonomi i projektet utan bidrag. Föreningen har lämnat in ansökan om EU-bidrag (landsbygdsstöd) och svar om bidrag delas ut eller ej väntas under våren. Sannolikheten för att få bidrag anses vara hög och ett bygge av fibernät bör, vid tilldelande av bidrag, kunna ske under kvartal 2 eller 3 nästa år. Jobba för att få med fler intresserade, ju fler som ansluter sig desto större chans att projektet kan genomföras! Områdesansvariga får inom kort mer information.

Vansjö – Dalsberga
Exakt samma som ovan för Sonnboås…

Svartbro
Hög och bra anslutningsgrad! Bygge av fibernät bör kunna påbörjas under våren, mer information kommer så småningom till berörda (februari-mars är planerna förhoppningsvis klara).

Karlbo
Området är komplext då anslutningsgraden till största delen är låg och intresserade fastigheter ligger spridda. Områdesansvarig kommer inom kort (<2 veckor) att kallas till ett möte för att dels få mer information och dels diskutera hur vi går vidare inför våren. Det finns alla möjligheter att få ihop flera projekt/områden här bara vi hjälps åt att blir fler! Det visar sig överallt att kan vi bara få ut informationen på rätt sätt så ökar antalet intresserade!

Ett område kring Brunnbäcksvägen kommer vi troligtvis inom kort (inom 10 dagar) att kunna presentera att vi får ihop ekonomin för, i förhand-lingarna med entreprenör ligger vi fortfarande en bit från målet men jag hyser stora förhoppningar att vi får ihop detta. Ett 20-tal fastigheter berörs då.

Sammanfattning
Jag hoppas att ovanstående information är till glädje. Jag vet att många av er önskade fiber redan i år, tyvärr blev det inte möjligt på grund av många olika omständigheter (förseningar i andra projekt, svårt att få ihop ekonomin, brist på resurser m.m.) men med gemensamma krafter kan vi se till att så många som möjligt får fiber nästa år. Glöm inte att du som intresserad kan vara till stor hjälp för områdesansvarig genom att hjälpa till med kontakter, sprida information etc.! Ensam är svag, tillsammans är vi starka!

Väl mött till ett fiberrikt år 2016!

Tomas Svedberg
Projektledare

Comments are closed.