14/6 2018: Information Brunnbäck Område 2

14/6 2018:
Brunnbäck Område 2:
Nu är 26 fastigheter inkopplade och klara. Detta innebär att alla Områden i Brunnbäck Fiber EF är färdigbyggda. Nu tillkommer det naturligtvis fastigheter på redan byggda Områden.
Jag tackar för mig för nu är mitt uppdrag klart.
Hälsningar
Lasse Eriksson

15/5 2018:
Här går det undan i svängarna på Område 2!
Grävningsarbetet blir klart vilken dag som helst och då, kanske redan idag, börjar ONE att blåsa fiber.
Därefter kommer de och sätter upp dosan på utsidan av fastigheten och svetsar ihop fibern med den inifrån kommande fiberkabeln.
Det är därför mycket viktigt att alla skruvat upp mediaboxen inne i fastigheten, borrat hål i yttervägg och fört ut fiberkabeln.
Sista steget blir installationen inne i huset och jag återkommer med tidsplan så fort jag har denna.

20/4 2018:
17/4 2018 gick byggstartsmötet av stapeln för Brunnbäck Område 2. Alla fastigheter var representerade på mötet och detta är mycket positivt eftersom det är viktigt att alla följer de instruktioner som gavs på mötet. Allt för att arbetet skall löpa snabbt och smärtfritt.

Idag (20/4) kommer utstakning av AJ att gå av stapeln. Då kommer alla att se vart schakten (stammarna) kommer att gå. Då är det lätt för alla som skall gräva på sina tomter själva att se vart de skall gräva för att gå på stammen.
Viktigt att alla är klara med sin grävning den 2/5 2018 för du börjar AJ sitt arbete. Har ni gjort erat arbete kommer det att gå mycket snabbt och smidigt för dem.
Dukt, signaltråd och märkband kommer att finnas på Sommarstigen 13 från lunch 20/4.
Även märkpinnar för de som inte gräver själva finns på adressen ovan.

En påminnelse! Fyll i och lämna in lappen för beställning av meter fiberkabel och vilken digitalbox/TV-modul du önskar. Eftersom det kan vara viss leveranstid så vill jag att vi är ute i god tid och inte förlorar tid.

10/4 2018:
Nu är projektet i hamn. Det är 24 fastigheter som har skrivit anslutningsavtal och ett byggstartsmöte går av stapeln den 17 april 2018 i Brovallsgården.
Mycket viktigt att alla fastigheter är representerade på mötet för att insupa information så projektet kommer att löpa friktionsfritt.

22/2 2018:
Igår kväll gick informationsmötet av stapeln. Ett välbesökt och trevligt möte där 27 av Områdets fastighetsägare deltog. 22 av dessa fastighetsägare (81,5%) sade sig ha intresse för att få fiber indraget i sin fastighet.
Nu kommer Områdesansvarig med medhjälpare att besöka de som inte hade tillfället att gå på mötet. Målet är att få med så många som möjligt för att affären skall gå ihop. Sista dag för inlämnande av anslutnings-/medlemsavtal är den 4 mars 2018.

1/2 2018:
Igår kväll formades arbetsgruppen för fiberprojektet i Område 2, Brunnbäck.
Områdesansvarig är Rolf Steinholtz, Sommarstigen 13. Han tillsammans med 4 andra fastighetsägare i Området kommer att arbeta med fiberprojektet med målet att Område 2 skall få möjlighet att installera fiber i sina fastigheter.
Nästa steg är ett informationsmöte för alla i Område 2. Detta möte går av stapeln den 22 februari 2018 kl. 18.00 i Korskrogens Bygdegård.

31/1 2018:
Ikväll har vi möte i arbetsgruppen som skall arbeta för att Område 2, Brunnbäck får fiber till sina fastigheter.
Område 2 består av:
• Brunnbäcksv. 66-67
• Brunnstigen 16
• Sommarstigen
• Älvhemstigen
• Täppgränd
• Höststigen
• Vårstigen
• Vinterorgelst. 29-33
Nästa steg är ett informationsmöte med alla fastighetsägare i området. Återkommer inom kort med datum och plats för mötet.

Comments are closed.