Bidrag beviljat av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har BEVILJAT BIDRAG för byggnation av fibernätet från Sonnboås till Vansjö!

Nu skall upphandling av entreprenörer göras, projektering genomföras och tidplaner tas fram. Detta arbete kommer att pågå under hösten/vintern och jag ber att få återkomma med mer info när detta arbete är klart ovh vi har en tydligare bild av när och hur saker skall göras. En saker är säker… det pågår ett flertal projekt i kommunen med mer än 800 fastighter som skall anslutas till fibernätet och alla kan inte få samtidigt… De första kommer att anslutas våren/sommaren 2017 och de sista som senast sommaren/hösten 2018.

En förutsättning för att projektet skall kunna genomföras är att det blir tillräckligt många som vill vara med för att vi skall kunna få ihop ekonomin. Känner du någon som inte är med i projektet? Tala om att bidraget nu är beviljat och det gäller att hoppa på nu om man vill vara med!

Comments are closed.