Extra medlemsstämma 7/12-16, fyllnadsval av en styrelseledamot

Hej!

2016-12-07 18:00 hölls extra medlemstämma för fyllnadsval av en styrelseledamot.
Närvarande var hela fem stycken varav fyra medlemmar i
Brunnbäck Fiber Ekonomisk förening.

Wolfgang Streith valdes in som ny styrelseledamot och utsågs till kassör.
Ordförande är Elias Hjort och sekreterare Thomas Blomqvist.

Hälsningar
Thomas Blomqvist

Comments are closed.