FASTIGHETSMÄKLAREN: FIBER ÄR JÄVLIGT BRA!

Carlsson Ring grundades år 1881 av Carl Johan Carlsson i Linköping. Här började han hålla auktioner och förmedla fastigheter. Carlsson Ring expanderar och startar upp verksamheten i Uppsala år 1935. Carlsson Rings kontor i Linköping läggs ner och Uppsala blir nytt huvudkontor, detta sker år 1980. År 2014 expanderar Carlsson Ring norrut och öppnar ett kontor i Matfors, Sundsvall. År 2016 öppnas ett Bergslagskontor i Norberg. Det är här som jag kommer in i bilden. Idag är Carlsson Ring Sveriges äldsta mäklarbyrå. En mäklarbyrå med erfarenhet från nästan ett och ett halvt sekel. Mycket har hänt sedan starten och mycket händer fortfarande…

Jag hoppas att folk inser hur fastighetspriserna påverkas av bra kommunikationer. Bryr man sig inte om någon prispåverkan på sin fastighet, hoppas jag innerligt att man bryr sig om landsbygden och om oss som faktiskt vill bo här.

Mitt största arbetsområde är just landsbygden. Ett minst sagt utsatt område. De senaste decennierna ser man en kraftig befolkningsminskning, stor utflyttning, åldrande befolkning och hög arbetslöshet. Men jag har valt att stanna här. Naturen, genuina sociala relationer och trygghet är faktorer som talar för att jag vill vara kvar. Men för att få folk att stanna, och även få folk att flytta hit, så behövs mer. Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, tv och Internet. Vi vet att nya värdefulla tjänster som förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden. Att arbeta hemifrån, utbildning på distans, video-konferenser, larm-och säkerhetslösningar i bostaden, medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel.

Behovet av fiber växer och anses av såväl företagare som privatpersoner som mycket betydande för fortsatt utveckling. Aldrig förr har så mycket information kommunicerats via internet som det gör idag och behoven ökar ständigt. Det vi vet är att den digitala utvecklingen pågår för fullt. Tjänsterna blir allt fler, likaså användarna. När näten är igång så ersätter de telenät och annan TV-mottagnings-teknik. Mobila nät kommer inte klara att leverera den kapaciteten. De kommer således vara oerhört viktiga och behöver fungera dygnet runt, året runt. Några andra nät att byta till kommer det alltså inte att finnas för dem som ej ansluter sig till fibernätet.

En fiberanslutning ger bland annat följande fördelar:

× Väldigt hög överföringshastighet eftersom signalerna skickas med ljusets hastighet. Det är endast tekniken i sändare och mottagare som begränsar hastigheten.

× Hastigheten påverkas inte av antalet användare eller avstånd. Du delar inte hastigheten med någon annan.

× Ett fibernätverk är driftsäkert genom att kablar är nedgrävda och inte leder ström. Nätverket är således även åsksäkert.

× En nätverksanslutning ger möjlighet till lägre kostnader för telefoni, Internet och TV och perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD. En nätverksanslutning ger också tillgång till flera olika TV-tjänster, såsom videobutik över nätet, SVT Play.
× En fiberanslutning ger stöd för framtida tjänster, till exempel i form av distansutbildning, trygghetslarm och hemlarm.

× Olika vård- och omsorgstjänster för äldre kan erbjudas via fibernät. En läkare kan till exempel vara i kontakt med patienten via det snabba bredbandet som fibernätet möjliggör. Tack vare nya former av omsorgstjänster har de äldre möjlighet att bo hemma längre.

En förutsättning för att vår landsbygd ska kunna utvecklas är att vi vågar pröva nya alternativ.  En bra början är att tacka Ja till fiber!

Elin Hjalmarsson
Carlsson Ring Fastighetsmäklare

Comments are closed.