2/12 2017 Info Brunnbäcks Landsbygdsprojekt

2/12 2017:
30 november 2017 var en STOR dag!
Den dagen blev Brunnbäcks Landsbygdsprojekt klart.
Projektet startade med grävning på Sonnboås den 12 april och avslutades i Vansjö den 30 november. Det enda som återstår är 11 fastigheter där inomhusinstallationen inte gjorts ännu pga olika orsaker.
Projektet innebär att Brunnbäckfiber EF har fått 211 nya medlemmar.

Om Du nu får problem:
• Med TV ringer Du Sappa på tel. 077-444 47 44
• Med bredband ringer Du din bredbandsleverantör (Bahnhof tel. 010-510 00 00)
• Fakturor / ekonomi, Försäljning av fastighet / överlåtelse av avtal
Service / support på sådant som inte gäller TV-, telefoni eller bredbandstjänster ringer du Föreningsservice tel. 0226-19900

Jag vill tacka Områdesansvariga Bengt Wallin, Jonas Björk, Rickard Ternstedt, Ulrika Ågren, Robert Andersson, Lars Hedström, Torbjörn Gustafsson och Michael Sundin för ett trevligt samarbete under den här tiden.
Med detta är mitt åtagande slut i detta projekt.

Lycka till i fibervärlden
Lasse Eriksson

23/11 2017:
Dalsberga, Stora Grubbo och Vansjö:
Nästa vecka är det dags för inomhusinstallationen. Hoppas alla ordnar så Jonas kommer in och kan installera alla fastigheter under tiden 27 – 29/11.
När Jonas är klar i ditt hus har du TV signal och du kopplar själv in digitalbox/TV modul och får då utbudet på 23 digitala kanaler.

Det kan ta upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. Du ser när WAN lampan på mediaboxen lyser, då är bredbandet aktivt.
Sätt en nätverkskabel från LAN1 in i datorn. Ni som tecknat avtal med Bahnhof får då upp Bahnhofs inloggningssida. Där skriver ni in de inloggningsuppgifter som ni då skall ha fått från dem via mail eller SMS.
Ni som inte har avtal med Bahnhof får upp Opengigas hemsida. Scrolla ner en bit på sidan, där står Avesta med små blå bokstäver, klicka på Avesta och ni får upp de bredbandsleverantörer ni kan välja på.

OBS! Ni som tecknat 3-månadersavtal med Bahnhof får själva kontakta Bahnhof eller göra enl. punkten ovan för att få en bredbandsleverantör. Föreningen handlägger inte
3-månadersavtal eftersom det inte genererar någon rabatt.

OBS! Använd endast LAN1! De andra LAN-utgångarna är inte aktiva.

Vid problem med TV leveransen kontaktar du Sappa på tel: 077-444 47 44.
Har Du problem med bredbandet kontaktar Du din bredbandsleverantör. Har Du Bahnhof är det tel: 010-510 00 00 som gäller.

10/11 2017:
Rapport från dagens byggmöte:
Alla fastigheter förutom 12 är nu inkopplade i Brovallen/Igeltjärna/Alsbo. De 12 som ännu inte är inkopplade kommer att så bli inom kort.
Dalsberga, Stora Grubbo och Vansjö: Det pågår blåsning av fiber för fullt. Om du inte borrat hål i yttervägg och fört ut fiberkabeln är det hög tid nu.
Vecka 48 kommer Jonas Thornell och gör inomhusinstallationen, Se under rubriken ”Nyheter” på www.brunnbackfiber.se – Tidsschema för inomhusinstallation för Dalsberga, Stora Grubbo och Vansjö.
Jag hoppas alla gör sitt yttersta för att se till att någon är hemma ovh släpper in Jonas. Han arbetar inte själv i fastigheten så någon måst vara med. Om nu någon absolut inte kan fixa den tid som är angiven ringer du direkt till Jonas på tel 070-589 33 32.

25/10 2017:
Rapport från dagens byggmöte:
All grävning är nu slutförd i Brunnbäcks Landsbygdsprojekt. Allt utom Vansjö kommer att vara up and running vid månadsskiftet oktober/november 2017.
I Vansjö kommer fiber att blåsas till fastigheterna vecka 44. SÅ, nu är det viktigt att alla skruvar upp mediaboxen inomhus, borrar hål i yttervägg och för ut fiberkabeln. Nästa steg är nämligen svetsning i svetsboxen son ONE gör och monterar på utsidan av fastigheten.
Tidsschema för inomhusinstallationen kommer så fort jag har det tillgängligt.

7/10 2017:
Rapport från gårdagens byggmöte:
Igeltjärna blev färdiggrävt igår och Vansjö kommer att bli detsamma i nästa vecka och Dalsberga är inte långt efter.
Allt utom Området Vansjö (Stora Grubbo, Dalsberg och Vansjö) beräknas vara inkopplat i oktober och Området Vansjö under november. Allt under förutsättning att inget oförutsett inträffar.
Om någon inte har skruvat upp mediaboxen inomhus och borrat hål i yttervägg samt fört ut fiberkabeln är det hög tid.

5/10 2017:
Inloggningsuppgifter kommer till de som förvalt Bahnhof
bredband senast under nästa vecka via SMS eller e-post.

Utskicket av dessa uppgifter är försenade p.g.a. en miss
i kommunikationen. Fakturering av bredbandet sker inte
förrän från och med den 1 november.

20/9 2017:
Nu är det dags för inomhusinstallationen för Staffansbo/Gräsmossen och Tillfället. Se bokningsschemat under rubriken:VIKTIGT!!!! Inomhusinstallationsschema Staffansbo/Gräsmossen och Tillfället.

13/9 2017:
Rapport från fredagens byggmöte:
Projektet ligger på tidplan.
Igeltjärna: en styrborrning och 4 dagars schakt återstår
Vansjö: 9 tryckningar kvar + sjökabel
Dalsberga: 1 veckas grävning kvarstår
Staffansbo/Gräsmossen och Tillfället: snart klara för inomhusinstallation. Stammen fram till nod skall dras. Adde kommer med installationsschema inom kort

25/8 2017:
Här kommer rapport från dagens byggmöte.
Projektet ligger en liten bit före tidplan så det rullar på bra.
Sonnboås och Korskrogen: 9 fastigheter återstår för inkopplingen. Kommer att ske inom kort.
Brovallen, Alsbo, Staffansbo, Gräsmossen och Tillfället: där pågår svetsning så det gäller att alla fastighetsägare borrat hål i yttervägg och fört ut fiberkabeln.
Igeltjärna: vi har fått OK från Vägverkat för grävningen längs gamla riksvägen
Vansjö: här återstår 1 till 2 veckors grävning. Sedan sker blåsning av fiber och därefter svetsning i svetsboxen på utsidan av huset.
Viktigt att alla skruvar upp mediaboxen inne i huset, borrar hål i yttervägg och för ut fiberkabeln.

När det gäller den slutgiltiga installationen inomhus kommer jag ut med schema med tider så fort jag får detta i min hand.

24/8 2017:
Brovallen/Igeltjärna/Alsbo och Tillfället:
Nu startar svetsningen av fiberkabel vid utsidan av huset där svetsboxen sätts upp.
Har du inte redan skruvat upp mediaboxen inne i huset, borrat hål i yttervägg och fört ut fiberkabeln är det hög tid.
Viktigt att detta är gjort så ONE slipper komma till fastigheter där inte detta är utfört för att sedan återkomma och utföra arbetet.

16/8 2017:
Vansjöområdet (Dalsberga, Stora Grubbo och Vansjö):
Nu har mediaboxarna levererats till Områdesansvariga. När du fått din box skall du bestämma var den skall sitta på insidan i huset och skruva upp den där med två skruvar. Därefter borrar du hål i yttervägg och för ut fiberkabeln som sitter på mediaboxen. Var försiktig: inga tvära böjar och dra inte i kabeln – det är glas!
Bra om alla gör detta så det är klart när de kommer och svetsar ihop fibern med den utifrån kommande. Gör inget om resterande fiber från mediaboxen sitter ute en tid och väntar på svetsningen.
Faktura:
Fakturan för anslutningsavgiften kommer inom kort och skall vara betald inom 20 dagar. Ingen kan vänta med den med motiveringen ”jag betalar inte förrän allt är klart”. Betalningen måste ske nu för att ”kassaflödet” skall fungera.

12/8 2017:
Nu är det dags för grävstart i sista etappen i Brunnbäcksprojektet!
I veckan har grävning påbörjats i Vansjöområdet, närmare bestämt i Stora Grubbo. Det är nu viktigt att alla fastighetsägare gör de förberedelser som kommunicerades på byggstartsmötet för att grävningsprocessen skall gå så smidigt som möjligt. Se nedan under ”21/6 2017”.

24/7 2017:
Här kommer en rapport från byggmöte den 21/7 2017:
Sonnboås/Tjärna och Korskrogen:
Alla kommer att vara inkopplade av Jonas Thornell inom kort. Han kontaktar kvarvarande för att bestämma tid för tillträde till fastigheten. När WAN lampan lyser är bredbandet igång.

Staffansbo/Gräsmossen och Alsbo:
är så gott som färdiggrävt. Blåses i augusti. Här är det viktigt att ni skruvar upp mediaboxen inomhus, borrar hål i yttervägg och för ut fiberkabeln. Vissa har fått mediaboxen redan, övriga får den inom kort.

Tillfället: grävning pågår. Utdelning av mediaboxar sker inom kort.

BrovallenIgeltjärna: lite grävning kvar. Grävarna väntar på OK från Trafikverket för grävning en sträcka i Igeltjärna. Utdelning av mediaboxar sker inom kort.

Vansjö: står i startgroparna för grävstart.

Eftersom det är semestertider pågår en begränsad aktivitet både från AJ´s och ONE´s sida.

Hälsningar
Lasse

13/7 2017:

Här kommer en rapport om läget i fiberprojektet så här i semestertider. Då kan nämnas att alla inte har semester, både AJ och ONE är i gång hela sommaren om än i reducerad skala.

Sonnboås/Tjärna: Här är 39 fastigheter inkopplade och väntar nu på att bredbandet skall bli aktivt. När så sker är inte möjligt att sia om i skrivande stund. Återkommer naturligtvis så fort jag har information i ämnet.Sex är inte inkopplade ännu och tid för inkoppling kommer så fort jag får dessa uppgifter.

Korskrogen: 13 inkopplade fastigheter, 7 kvar varav 1 kvar att blås fiber till och 3 kvar att svetsa.Tid för inkoppling av dessa kommer så fort jag får dessa uppgifter.

Staffansbo/Gräsmossen: Det mesta är blåst och svetsat där.Tid för inkoppling av dessa kommer så fort jag får dessa uppgifter.

Brovallen/Igeltjärna/Alsbo: Grävning börjar bli klart och då vidtar blåsning av fiber.Här kommer snart mediabox med vidhängande fiberkabel att kunna hämtas hos Områdesansvarig. Då gäller det att alla skruvar upp denna där den skall sitta inomhus, borrar hål i yttervägg och för ut kabeln.Viktigt att alla gör det när mediaboxen kommer så ONE sedan kan komma och svetsa utomhus.

Tillfället: Står på tur att grävas. Viktigt att alla markerat med de två pinnarna, som delades ut på byggstartsmötet, var fibern skall in i huset resp. på tomten.Här kommer snart mediabox med vidhängande fiberkabel att kunna hämtas hos Områdesansvarig. Då gäller det att alla skruvar upp denna där den skall sitta inomhus, borrar hål i yttervägg och för ut kabeln.Viktigt att alla gör det när mediaboxen kommer så ONE sedan kan komma och svetsa utomhus.

Vansjö: Alla markavtal är klara så här väntas det på grävstart.Viktigt att alla markerat med de två pinnarna, som delades ut på byggstartsmötet, var fibern skall in i huset resp. på tomten.

Den 28/7 har vi byggmöte och jag återkommer då med uppdaterad information.

Sommarhälsningar

Lasse Eriksson

21/6 2017:
Då har sista Byggstartsmötet för Brunnbäck Landsbygdsprojekt gått av stapeln. Det var Dalsberga, St Grubbo och Vansjö som var sist ut.
Nu gäller följande för fastighetsägare i dessa områden:

 1. Fastighetsägaren sätter ut 2 pinnar som erhållits på Byggstartsmötet.
  1 pinne där fibern skall gå in i fastigheten
  1 pinne där ingång av fibern på tomt önskas
 2. AJ lägger av slang, märkband och söktråd vid tomtgräns, som fastighetsägaren gräver ner, när de gräver förbi resp. tomt.
 3. Fastighetsägaren gräver ner till ett djup av minst 30 cm. Slang och söktråd ligger i botten sedan 10 cm fyllning därefter märkbandet. Återfyll resten.
 4. Arbetet skall vara utfört senast 2 veckor efter det att AJ lämnat materialet.

OBS! De fastigheter som INTE utfört ovanstående arbete inom 2 veckor lämnas för stunden och tas sedan sist.

Viktigt att alla lämnar in beställningslappen gällande digitalbox och antal meter fiberkabel till mediaboxen snarast.

OBS! Om du kommer att vara bortrest under juli kontaktar du AJ per mail för att komma överens med dem hur ni praktiskt går till väga för att smidigt lösa logistiken

AJ´s e-postadress: info@ajentreprenad.se

 

11/6 2017:

I onsdags (7/6) hade vi Byggstartsmöte för Brovallen/Igeltjärna/Alsbo och Tillfället. Mötet ägde rum i Korskrogens Bygdegård och var mycket välbesökt.

Från nu är det väldigt viktigt att alla kollar sin mail ofta för att ta del av information som är viktig för att projektet skall löpa smärtfritt och inte åsamka några förseningar. Viktigt att alla gör det som åligger fastighetsägaren.
Och nu kommer ni att se arbetare från AJ, som sköter grävning och nerläggning av slang, arbeta i området.

MYCKET viktigt nu är följande:
1. Fastighetsägaren sätter ut 2 pinnar som erhållits på Byggstartsmötet
a. 1 pinne där fibern skall gå in i fastigheten
b. 1 pinne där ingång av fibern på tomt önskas
2. AJ lägger av slang, märkband och söktråd vid tomtgräns som fastighetsägaren gräver ner, när de gräver förbi resp. tomt.
3. Fastighetsägaren gräver ner till ett djup av minst 30 cm. Slang och söktråd ligger i botten sedan 10 cm fyllning därefter märkbandet. Återfyll resten.
4. Arbetet skall vara utfört senast 2 veckor efter det att AJ lämnat materialet.

OBS! De fastigheter som INTE utfört ovanstående arbete inom 2 veckor lämnas för stunden och tas sedan sist.

På måndag, den 12/6 2017, går sista byggstartsmötet för Brunnbäcks Landsbygdsprojekt av stapeln. Denna gång är det Vansjö, St Grubbo och Dalsberga som det gäller.

4/6 2017:

Här kommer rapport från fredagens byggmöte:

 • Vi är före tidplan
 • 4 fastigheter + viadukten kvar att gräva på Området Staffansbo/Gräsmossen
 • 90% har iblåst fiber på Områdena Sonnboås och Korskrogen
 • Grävningen i Alsbo nästan klart

Tidplan för inomhusinstallation Sonnboås och Korskrogen kan inte kommuniceras i skrivande stund. Orsaken är att Kommunikationsoperatören väntar på den aktiva utrustningen till noden. Återkommer så fort jag vet mer.

Den 7/6 går Byggstartsmötet av stapeln för Områdena Brovallen/Igeltjärna/Alsbo och Tillfället

 

19/5 2017:
Här kommer rapport från gårdagens byggmöte.
Vi ligger före tidplan och det är anledningen till att det även grävs på vissa ställen i områden som inte haft byggstartsmöten än. Detta är bara positivt och inverkar inte på förberedelserna som resp. fastighetsägare skall göra. Det går vi igenom på mötena.

Sonnboås/Tjärna och Korskrogen är färdiggrävda och fiber är blåst till 98%. Nu kommer nästa steg och det är svetsning av fibern i dosan på utsidan av fastigheterna.
Du som inte borrat hål i vägg och fört ut fiberkabeln från mediaboxen – GÖR DET NU!!!!

Slutinstallation kommer att ske i mitten/slutet av juni om inget oförutsett inträffar.
Jag kommer att delge ett schema för detta så fort jag har det tillgängligt.

Byggstartsmöten går av stapeln för Brovallen/Igeltjärna/Alsbo och Tillfället den 7/6 kl. 18.00 i Korskrogens Bygdegård samt för Vansjö den 12/6 samma tid samma lokal.
VIKTIGT! Att alla fastigheter är representerade på mötet. Kan du inte gå, be grannen/kompisen ta material och info till dig.

9/5 2017:
MYCKET VIKTIGT!!!!! Sonnboås/Tjärna och Korskrogen
Nu pågår blåsning av fiber för fullt och då är nästa moment montering av svetsdosan på utsidan av huset och svetsning av fibern.
OCH, då måste alla ha borrat hål i vägg och fört ut fiberkabeln från mediaboxen.
Du som inte gjort detta gör det NU!!!!!

8/5 2017:
Ikväll har vi haft möte med Områdesansvariga för Vansjö, Dalsberga och St Grubbo och imorgonkväll är det möte för Områdesansvariga för Brovallen/Igeltjärna/Alsbo och Tillfället.
Detta är viktiga möten med Områdesansvariga och grunden till att de förberedelser som åligger föreningen blir klara. Entreprenörerna, AJ och ONE, deltar i mötet. Direkt efter detta möte kommer Områdesansvariga att ombesörja att markavtal skrives med berörda. Dessa avtal måste vara på plats innan grävningen kan starta.

5/5 2017:
I tisdags (2/5) genomfördes Byggstartsmöte för Områdena Staffansbo/Gräsmossen, Skräddarbo som tillhör Grytnäsföreningen samt ett 15-tal från samtliga föreningar som tillkommit på redan byggda Områden.
Fantastiskt, ALLA fastigheter var representerade på mötet. Bra, mycket bra eftersom dessa möten är så viktiga för att du som fastighetsägare skall få den information och material som krävs för att projektet skall löpa smärtfritt.
Nu är det viktigt att alla fastighetsägare, tillhörande dessa Områden, fyller i lappen om meter fiberkabel till mediaboxen och vilken digitalbox alt. TV modul som önskas.
Lämna denna lapp till Områdesansvarig senast måndag 8/5 2017.

29/4 2017:
Nu fortsätter vi med Byggstartsmöten för fler Områden.
Den 2/5 2017 kl. 18.00 är det Byggstartsmöte i Korskrogens Bygdegård för Staffansbo/Gräsmossen och Skräddarbo från Grytnäsprojektet samt för tillkommande under senaste halvåret från alla föreningarna.

Och som inte det var nog…..den 9/5 2017 kl. 18.00 är det möte för Områdesansvariga med medhjälpare i Områdena Brovallen/Igeltjärna/Alsbo och Tillfället. Därefter kommer de som bor i dessa Områden att bli kallade till ett Byggdstartsmöte någon gång i mitten av juni 2017.

Tiden mellan 9/5 och Byggstartsmötet skall Områdesansvariga kontakta alla som är med i projektet samt de markägare vi måste passera med grävningen för att skriva Markavtal. Jag ber alla att vara smidiga och hjälpsamma i denna process för att underlätta för Områdesansvariga så alla avtal är på plats när vi träffas på Byggstartsmötet någon gång i mitten av maj.
Trevlig sista april
Lasse

25/4 2017:
Här kommer lite dagsfärsk information. Grävningen pågår för fullt och löper enligt plan.
Ett problem finns dock: alla fastighetsägare sätter inte ut de 2 pinnar som utdelades på Byggstartsmötet. En pinne där ingång i hus skall ske och en där ingång på tomt önskas.
Jag ber alla att fixa detta för annars försinkas arbetet för grävarna. De vet då inte hur mycket material som skall avlämnas vid fastigheten.
Mer positivt. ONE har nu påbörjat inblåsning av fiberkabel i de kopplingsskåp som är klara.
Och då är det viktigt att du sätter upp mediaboxen inomhus, borrar hål i väggen och för ut fiberkabeln. Nästa steg är nämligen svetsningen i dosan på utsidan, om du inte redan gjort detta.

15/4 2015:
Den 12/4 2017 startade grävning och nerläggning av slang i Sonnboås. Känns härligt att det är på ”riktigt” nu.
Det är nu MYCKET viktigt att fastighetsägaren utför följande:
1. Sätter ut 2 pinnar som erhållits på Byggstartsmötet
a. 1 pinne där fibern skall gå in i fastigheten
b. 1 pinne där ingång av fibern på tomt önskas
2. AJ lägger av slang, märkband och söktråd vid tomtgräns som fastighetsägaren gräver ner, när de gräver förbi resp. tomt.
3. Fastighetsägaren gräver ner till ett djup av minst 30 cm. Slang och söktråd ligger i botten sedan 10 cm fyllning därefter märkbandet. Återfyll resten.
4. Arbetet skall vara utfört senast 2 veckor efter det att AJ lämnat materialet.
OBS! De fastigheter som INTE utfört ovanstående arbete inom 2 veckor lämnas för stunden och tas sedan sist.

Skall du ha hjälp av AJ med grävning måste du kontakta dem innan de passerar din tomt.
Skicka din beställning till:
tomtschakt@ajentreprenad.se
I andra fall
Andersson Jansäter Entreprenad Nytgatan 3 738 34 Norberg

Till veckan kommer det ett lag till som gräver så nu blir det fart!

Den 2/5 2017 kommer Byggstartsmöte att ske för boende Staffansbo/Gräsmossen. Viktigt att alla fastigheter som skrivit anslutningsavtal är representerade på mötet eftersom viktig info som ges där. Entreprenörernas är med så frågor som finns får sina svar.

5/4 2017:
Igår hade vi startmöte inför grävstart i Sonnboås/Tjärna och Korskrogen.
Från nu är det väldigt viktigt att alla kollar sin mail ofta för att ta del av information som är viktig för att projektet skall löpa smärtfritt och inte åsamka några förseningar. Viktigt att alla gör det som åligger fastighetsägaren.
Och nu kommer ni att se arbetare från AJ, som sköter grävning och nerläggning av slang, arbeta i området.

Det som är MYCKET viktigt nu är följande:
1. Fastighetsägaren sätter ut 2 pinnar som erhållits på Byggstartsmötet
a. 1 pinne där fibern skall gå in i fastigheten
b. 1 pinne där ingång av fibern på tomt önskas
2. AJ lägger av slang, märkband och söktråd vid tomtgräns som fastighetsägaren gräver ner, när de gräver förbi resp. tomt.
3. Fastighetsägaren gräver ner till ett djup av minst 30 cm. Slang och söktråd ligger i botten sedan 10 cm fyllning därefter märkbandet. Återfyll resten.
4. Arbetet skall vara utfört senast 2 veckor efter det att AJ lämnat materialet.

OBS! De fastigheter som INTE utfört ovanstående arbete inom 2 veckor lämnas för stunden och tas sedan sist.

AJ håller nu på och etablerar sig i området med uppställningsplats, material etc. och grävstart blir i nästa vecka.

Härligt att vi är igång och nu ber jag er att alla tar sitt ansvar för att underlätta för Områdesansvariga som gör ett enormt arbete.

Hälsningar
Lasse Eriksson
Bitr. Projektledare

22/3 2017:
Denna dag gick det första Byggstartsmötet av stapeln i Korskrogens Bygdegård. Det var Områdena Sonnboås/Tjärna och Korskrogen med över 60 fastighetsägare som deltog i mötet.
Det är på dessa Områden som grävningen startar den 3/4 2017 om tjälen så tillåter.
Dessa Byggstartsmöten är mycket viktiga eftersom information ges om vad respektive fastighetsägare skall göra under projektets gång och alla era frågor får sitt svar. Av dessa anledningar är mötena obligatoriska och kan man inte själv närvara får man be någon annan att vara ombud för att ta med material och överföra informationen från mötet.
Representanter från ONE och AJ medverkar på dessa möten för att svara på dina frågor.
Alla får en personlig inbjudan när det är dags för start på just sitt Område.

3/2 2017:
Den 14/2 2017 är det möte för Områdesansvariga Sonnbo, Korskrogen, Staffansbo, och Tjärna.
Det är möte med Områdesansvariga för startområdena. Det är ett mycket viktigt möte som är grunden till att de förberedelser som åligger föreningen blir klara. Allt för att grävstart inte skall försenas. Direkt efter detta möte kommer Områdesansvariga att ombesörja att markavtal skrives med berörda. Detta arbete måste vara klart innan grävningen startar. Grävningsstart är planerat till början av april om markförhållandena tillåter.
Alla fastighetsägare kommer att bli kallade till ett byggstartsmöte innan grävning startar på respektive område.

26/1 2017:
Här kommer information om nuläget i Brunnbäckfibers Landsbygdsprojekt.
Som tidigare kommunicerats har Länsstyrelsen beviljat bredbandsbidrag så den punkten kan vi skriva OK på.

I fredags, den 20 januari 2017, var det absolut sista chans att teckna anslutningsavtal i grundomgången dvs de fastigheter som vi kommunicerat till ONE (vår huvudentreprenör).
Slutresultatet den 20/1 2017 blev 192 anslutningsavtal permanentboende och 8 icke permanentboende.
Denna nivå är lite klen så vi måste spänna bågen för att få in fler i projektet. Vi skulle behöva ha 10-15 anslutningsavtal till.
Men arbetet stannar inte upp för det utan projektgruppen arbetar för fullt.
Vi överlåter till er som Områdesansvariga och de fastighetsägare som redan tecknat avtal att övertyga de som inte gått med att förklara fördelar som fiber ger nu och i framtiden och därmed skaffa nya medlemmar.

ONE startar nu arbetet med att ”rita kartan” för fibernätet och tar då fram den exakta kostnaden för hela projektet. Så det är bara att hålla tummarna för att pengarna räcker.

Om någon fastighet, permanent- eller icke permanentboende, vill hoppa på projektet nu så är det naturligtvis OK men varje påhoppare måste då utvärderas kostnadsmässigt så denna icke fördyrar hela projektet med risk för att omöjliggöra fiberprojektet.

Det är ännu för tidigt att kommunicera någon form av tidsplan men jag återkommer så fort jag har ny information.

Hälsningar
Lasse Eriksson
Bitr. projektledare

16/1 2017:
Nu är det absolut sista chans att ansluta sig till fiberprojektets grundomgång. Sista dag för inlämning av anslutningsavtal till Områdesansvarig är 20/1 2017.

Comments are closed.