Möte på gång.

brunnbackfiber_logo.png

Styrelsen kommer inom kort bjuda in till ett informationsmöte som kommer att hållas i mitten av V.41 .

På mötet kommer att ges,för de som är intresserade, information om det nuvarande projektet innefattande utbredning,ekonomi etc.

Under mötet kommer också genomgång att göras om hur det framtida arbetet kan läggas upp för de områden som i det aktuella projektet inte får fiberanslutning skall kunna komma med i föreningen så snart som möjligt.

Viktigt att förstå är att arbetet kommer att fortsätta för att försöka få till att alla som vill ha fiber skall få fiber.

Mvh

Styrelsen  Brunnbäck fiber 

Comments are closed.