Organisation ”Fiber Till Alla i Karlbo”

Organisation Karlbo
Område 1 (30 hus): Brunnbäcksvägen jämna 40B-48, Spelmansstigen, Fridolins väg, Fridolins Plan, Karlfeldtsvägen
Områdesansvarig :
Thomas Blomqvist, Fridolins Plan 10
thomas.blomqvist@outlook.com
070-943 91 94

Område 2 (26): Brunnbäcksvägen ojämna 1-21, Folkaregatan ojämna 7-31
Områdesansvarig:
Johnny Johansson, Brunnbäcksvägen 17
johnny.johansson.avesta@outlook.com
070-643 05 30

Område 3 (26): Folkaregatan ojämna 35-39, Brunnbäcksvägen jämna 4-38, Heddastigen,
Gröna vägen
Områdesansvarig:
Hans Holgersson, Brunnbäcksvägen 26
hasseh@icloud.com
070-582 96 45

Område 4 (49): Brunnbäcksvägen ojämna 27-43, Älvbrinken, Gärdesvägen, Älvstigen, Älvgränd, Jönses väg
Områdesansvarig:
Wolfgang Streith, Älvbrinken 1
Wolfgang.Streith@storaenso.com
070-526 25 25

Område 5 (41): Folkaregatan ojämna 45-79, Lövgränd, Backvägen, Mossgränd, Mossvägen, Norrängsvägen, Sörängsvägen
Områdesansvariga:
Jonas Wells, Folkaregatan 45
jonas.wells@avesta.se
070-638 06 17

Område 6 (24): Bangatan, Ågatan
Områdesansvarig:
Thomas Blomqvist, Fridolins Plan 10
thomas.blomqvist@outlook.com
070-943 91 94

Område 7 (38): Folkareg. 24-48 (jämna), Ågränd, Tillfällesv. 6 och 8, Gubbfallsv., Rönningsv.
Områdesansvarig:
Thomas Blomqvist Fridolins Plan 10
thomas.blomqvist@outlook.com
070-943 91 94

Område 8 (37): Folkareg, Källstigen, Gjuteriv, Hanses väg, Björkstigen, Björklidsv, Björkängsv
Thomas Blomqvist, Fridolins Plan 10
thomas.blomqvist@outlook.com
070-943 91 94

Comments are closed.