VIKTIG INFO – FIBERPROJEKTET

fiberskogsbo1.png

På Brunnbäcks täkt & Karlbo (längs Brunnbäcksvägen) har totalt 149 fastigheter skrivit anslutningsavtal. Arbete har pågått med att ta in anbud och utvärdera dessa. Det kunde tyvärr i ett tidigt skede konstateras att antalet anslutningsavtal och utbredningen ( över området) av dessa var för stor för att möjliggöra att samtliga kunder få fiber.

För att projektet skall bli ekonomiskt och praktiskt genomförbart har många kalkyler gjorts för att hitta bästa möjliga lösning, vilket slutat med att totalt 86 fastigheter ( i dagsläget) kommer erbjudas anslutning till stadsnätet via fiber ( se adresser nedan). Samtliga fastigheter beräknas klara och inkopplade 2014-11-30 (preliminär tidplan).

Entreprenör för projektet blir företaget Eltel AB.

Detta innebär för övriga som inlämnat anslutningsavtal att de just nu inte kan erbjudas anslutning, men styrelsens förhoppning är att det inom kort skall tillkomma fler intresserade inom respektive område och på så vis möjliggöra fler anslutna fastigheter… d.v.s arbetet med att bygga ut fibern stannar inte av! 

Fastigheter som har tomtgräns i direkt anslutning till någon av de nedanstående fastigheterna har fortfarande möjlighet att vara med i projektet, denna möjlighet gäller fram till dess att grävningarna påbörjas  ( inom 2-3 veckor). Se webbplatsen inom kort för mer information!

Intresserade av att få mer information om projektet och anmäla sitt intresse hänvisas till webbplatsen www.brunnbackfiber.se eller e-post till info@brunnbackfiber.se  .

Brunnbäck 2014-09-18

Styrelsen

Adresser som i etapp 1 kommer att anslutas till fibernätet.

BONDESTIGEN 1, 5, 11
BRUNNBÄCKSVÄGEN 58
BRUNNSTIGEN 2, 4, 8, 10, 11

BÄCKSTIGEN 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16

DIKTARGRÄND 1, 3, 4, 5, 7, 8 
HÖSTHORNSGRÄND 20, 24, 26
KURBITSGRÄND 1, 2, 5, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 16
LUNAGRÄND 2, 7, 10
LYRIKGRÄND 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
POESIGRÄND 1, 3, 4,  5, 6, 10, 11, 12
POMONAGRÄND 2, 4, 5, 6, 7, 9
SÅNGSGRÄND  5, 9, 14
TÄKTSTIGEN 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
VASASTIGEN 4, 14, 16
ÖRTAGÅRDSGRÄND 2, 4, 8

 

På grund av ett misstag föll 8 adresser bort ur listan vid överföring till webbplatsen. Detta är nu korrigerat, totalt 86 fastigheter ingår i projektet.

Comments are closed.