Om oss

Brunnbäck Fiber Ekonomisk Förening bildades under 2014 för att arbeta med utbyggnad och drift av fibernät bland villor i Brunnbäcksområdet.
Föreningen har under 2016 expanderats att täcka in Karlbo, Svartbro området och arbete pågår nu som del i Brunnbäcks Landsbygdsprojekt 2017 för områden Sonnboås/Tjärna, Korskrogen och Staffansbo/Gräsmossen.

Föreningens syfte och mål är att underlätta för alla villaägare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ansluta sin fastighet till fibernätet för att få tillgång till moderna kommunikations- och informationskanaler. I driftsfas skall föreningen aktivt arbeta med att bevaka medlemmarnas både kort- och långsiktiga intressen vad avser teknik, leverantörer, avtal etc.

I och med att föreningens nät är anslutet till Avesta kommuns stadsnät sker ett nära samarbete med kommunen för att uppnå hög driftssäkerhet och kvalitet.