Område 3 ( Blått )

Skrolla ner för löpande information:

Nu får vi på Tolvmansgränd och Hösthornsgränd en andra chans att installera fiberkabel i våra hus, ta tillvara på den möjligheten. Deadline för att gå med i projektet till grundpriset är 28/3 2016.
Områdesansvarig är:
Hans Sundquist
Mail: hansgsundquist@gmail.com
Tel: 070-746 52 04

4/11 2016:
Här kommer min slutrapport för fiberprojektet ”Fiber till alla i Karlbo”.
Den 18/12 2015 träffade Tomas Svedberg och undertecknad Områdesansvariga i Karlbo för att se vad som skulle kunna göras för att få en optimal lösning vad gäller fiber till villa i Karlbo.
Ett beslut togs om en satsning för att alla skulle få möjligheten att få fiber till sin fastighet.

Den 14/1 2016 samlades Områdesansvariga och undertecknad för att skapa en organisation och projekt ”Fiber till alla i Karlbo” startades.

Tiden därefter innebar mycket arbete för Områdesansvariga och efter allt slit stod det klart att affären skulle gå ihop ekonomiskt och den 16/6 2016 startade AJ grävning och nerläggning av dukt.
Sedan har det varit full fart med allt arbete som ONE hade att göra och som ledde fram till finalen: inomhusinstallationen.
Målet från start var att allt skulle vara klart 31/10 2016. Detta datum reviderades och flyttades fram till 15/11 2016. MEN, med en stark slutspurt så var allt klart 1/11 2016.

Det enda som återstår är 5 inkopplingar och 2 tillkommande fastigheter och det är ingen försening utan är överenskommelser mellan entreprenör och fastighetsägare. Allt beräknas vara klart inom en månad.
Slutresultatet blev 189 fastigheter som var med från start och 7 som tillkommit under projektets gång. Det innebär att Brunnbäck Fiber EF fått 196 nya medlemmar.

Undertecknads åtagande är nu slutfört och jag tackar Thomas Blomqvist i egenskap av Distriktsansvarig och alla Områdesansvariga för det fantastiska arbete som utförts av er.

Om du nu får problem med TV vänder du dig till Sappa: telefon 077-444 47 44.
Vid problem med ditt bredband vänder du dig till din bredbandsleverantör.

Om du har andra frågor vänder du dig till din Områdesansvarige (se www.brunnbackfiber.se).

Bästa hälsningar och tack för mig
Lasse Eriksson

20/10 2016:
Fler tider Tidsbokningsschemat inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Hösthorns-/Tolvmansgränd
Bokad datum Bokad tid Adress
26-okt 14:00-16:00 HÖSTHORNSGRÄND 7
Återkommer HÖSTHORNSGRÄND 2


14/10 2016:

Fler tider iTidsbokningsschemat inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Bokad datum Bokad tid Adress
19-okt 14:00-16:00 TOLVMANSGRÄND 11


13/10 2016:

Fler tider iTidsbokningsschemat inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32
Bokad datum Bokad tid Adress
19-okt 12:00-14:00 HÖSTHORNSGRÄND 17
19-okt 12:00-14:00 TOLVMANSGRÄND 13
19-okt 12:00-14:00 TOLVMANSGRÄND 15

Tidsbokningsschema inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Bokad datum Bokad tid Adress
återkommer HÖSTHORNSGRÄND 7
12-okt 07:00-09:00 HÖSTHORNSGRÄND 9 (ÅGRÄND 4)
12-okt 07:00-09:00 HÖSTHORNSGRÄND 13
återkommer HÖSTHORNSGRÄND 17
12-okt 07:00-09:00 HÖSTHORNSGRÄND 19
12-okt 07:00-09:00 HÖSTHORNSGRÄND 21
12-okt 09:00-11:00 HÖSTHORNSGRÄND 23
12-okt 09:00-11:00 HÖSTHORNSGRÄND 25
12-okt 09:00-11:00 TOLVMANSGRÄND 7
12-okt 09:00-11:00 TOLVMANSGRÄND 9
återkommer TOLVMANSGRÄND 11
12-okt 12:00-14:00 TOLVMANSGRÄND 12
återkommer TOLVMANSGRÄND 13
återkommer TOLVMANSGRÄND 15
12-okt 12:00-14:00 TOLVMANSGRÄND 16
12-okt 14:00-16:00 TOLVMANSGRÄND 17
12-okt 12:00-14:00 TOLVMANSGRÄND 18
12-okt 14:00-16:00 TOLVMANSGRÄND 21

27/9 2016:
Viktig information!!
Projektet ”Fiber till alla i Karlbo” beräknades vid byggstart vara klart och alla inkopplade 31/10 2016.
Som det ser ut i nuläget förskjuts detta datum till 16/11 2016. Detta datum skall alla vara inkopplade och projektet klart.
Inomhusinstallationen, som Jonas Thornell ansvarar för, startar nästa vecka (vecka 40). Jag kommer inom kort att få tidsschemat av ONE och publicerar detta på www.brunnbackfiber.se samt mailar schemat till berörda. Det är Område 1 och 4 som installeras först sedan ger jag fortlöpande info till resterande Områden.
OBS! Jonas arbetar INTE ensam i fastigheterna dvs det går inte att lämna nyckeln och han går in ensam. Jag ber er att göra ert yttersta för att ordna tillträde i fastigheten på den tid du fått i schemat så hans arbete löper smärtfritt för det är ett tajt schema.

17/9 2016:
Här kommer rapport från fredagens byggmöte.
Grävning kommer att bli klart i början av nästa vecka och därmed är ett stort arbete i hamn.
Blåsning har skett till över 100 fastigheter och svetsning av fiber vid fastighet pågår för fullt.
Kopplingar i skåp och nod samt inomhusinstallationen år det som återstår. Jag återkommer med tidsbokningsplan för inomhusinstallationen när jag fått denna i min hand.
VIKTIGT!!!
Har du inte satt upp mediaboxen inne i fastigheten, borrat hål i yttervägg och fört ut den vita fiberkabeln är det hög tid. Det är tidskrävande för ONE om de kommer till en fastighet och inte kan utföra svetsningen pga att fiberkabeln inte är utdragen.

2/9 2016:
Här kommer rapport från dagens byggmöte.
Nu börjar grävning och nerläggning av dukt bli klart på alla områden. Allt vad gäller detta blir klart under vecka 36.
Nu pågår blåsning av fiber och stammarna, de grova matande ledningarna, kommer att bli klara på måndag 5/9. Även blåsning till fastigheterna pågår. Tyvärr har det blivit ett oönskat avbrott pga en trasig fiberblås som är på reparation. Det är sådant som händer och ingen kan styra över.
När blåsning till fastighet har skett svetsas det på utsidan vid svetsboxen och även detta arbete pågår.
Sedan skall kopplingar ske i skåp och nod.
Sista steget innan du har TV och bredband (om du beställt sådant) är att Jonas Thornell kommer och gör inomhusinstallationen. Det kommer ett tidsschema när tiden är inne för detta.
När det blir dags för inkoppling kommer det att ske i samma ordning som grävningen utförts:
1. Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1 och 4
2. Område 2, 3 och 6
3. Område 5 och 7
4. Område 8
Frågan om när man skall säga upp befintliga TV och bredbandsavtal har av naturlig anledning kommit upp. Svaret är som i alla andra fiberprojekt – går inte att lova exakt. Det kan hända saker under resans gång, maskiner som går sönder, spöregn så det inte går att svetsa etc etc.
Vi hoppas att målet när alla är inkopplade som är satt till 31/10 2016 skall hålla men ingen kan garantera detta. Det är du själv som avgör om du skall chansa eller gardera vad gäller uppsägning av befintliga avtal.


4/8 2016:

Här kommer en uppdatering vad som sker i fiberprojektet.
AJ:s arbete:
De är just nu och gräver på Område 6. De har några tryckningar under vägar kvar i redan grävda områden som kommer att göras inom kort.
I nästa vecka startar de med Omr 5 och 7, när de är klara där återstår bara Område 8.
Blåsning av fiber i dukterna:
När all dukt och alla kopplingsskåp finns på plats startar de med blåsning av fiber i dukterna.
Beräknad start är v 33. Turordningen är densamma vad gäller Områden som vid grävning. Det betyder att Tolvmans-/Hösthornsgränd, Omr 1 och 4 står först på tur.
Svetsning i dosan utomhus:
När blåsningen är klar kommer de och sätter upp svetsdosan på utsidan och svetsar ihop utifrån kommande med inifrån kommande fiberkabel. Fastighetsägaren behöver INTE vara hemma för detta arbete. Svetsningen börjar vecka 34.
Fiber trays:
Thomas fick igår fiber trays (mediaboxens baksida) till alla områden utom 7 och 8 (kommer inom kort). Nu får resp. Områdesansvarig hämta sin kartong hos Thomas och se till att resp. fastighetsägare får rätt längd på fiberkabeln tillrespektive fiber tray.
Borra hål i vägg och föra ut fiberkabeln:
Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1 och 4 kan göra det så alla är klara vecka 33. Måste vara klart när de börjar svetsningen vecka 34.

16/7 2106:
Här kommer en rapport om nuläget i fiberprojektet.
Grävning och nerläggning av dukt går planenligt och Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1, 2, 3, 4 och 6 beräknas vara klar vecka 32.
AJ som utför arbetet tar officiellt semester v 29-31 men ett par man kommer att arbeta under denna period.
Område 5 och 7:
Här börjar arbetet v 33 och till dess måste varje fastighetsägare göra de förberedelser som åligger dem. Bra om detta arbete är klart v 32 så finns lite marginal.

1/7 2016:
I fredags den 1/7 2016 gick fakturorna för anslutningsavgiften ut till samtliga som skrivit anslutningsavtal med BFEF.
Fakturan skall betalas inom 20 dagar.

16/6 2016:
Idag har AJ påbörjat grävningarna och nerläggning av dukt så nu är det på allvar. Område 1 är först ut i kön att få grävt och Hösthorns-/Tolvmansgränd och Område 4 står närmast på tur.
Det är viktigt att alla fastighetsägare i dessa tre områden har förberett tomterna enl. instruktioner på byggstartsmötet och i ”Praktisk information” som utdelades på mötet. Har du INTE gjort förberedelserna så gör det NU. Har du frågor vänder du dig till Områdesansvarig.

8/6 2016:
Område 1, 4 och Tolvmans-/Hösthornsgränd:
Då har byggstartsmötet gått av stapeln med många deltagare och många bra frågor. Jag tror att alla frågetecken blev uträtade så nu kör vi!
Det är mycket information som förmedlas så jag vill trycka på vad du skall prioritera just nu sedan återkommer jag med fortlöpande information under byggtiden.
Prio just nu:
• Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
• Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
• Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt
• Fyll i Beställningslappen och lämna till Områdesansvarig inom en vecka
• Fyll i 2 ex av Markavtal och lämna till Områdesansvarig inom en vecka

• Vill Du ha hjälp med grävning/återställning av tomt mailar du AJ Entreprenad: mailadress: hugo.andersson@ajentreprenad.se

• Vill Du ha hjälp med borrning genom vägg kontaktar Du Jonas Thornell: tkts@telia.com

Jag hoppas att alla tar sitt ansvar och gör dessa förberedelser nu så det är klart tills nästa vecka när grävning påbörjas.
Har Du frågor så kontakta Områdesansvarig som hjälper dig tillrätta.

20/6 2016:
Då är planeringen för våra Byggstartsmöten klar. Klicka här för att se inbjudan:Inbjudan byggstartsmote Karlbo maj 2016
Det är mycket viktigt att alla fastigheter är representerade på mötet. Mycket viktig information om vad du som fastighetsägare själv skall göra kommer att kommuniceras. Dessutom får du material av vilket vissa skall ifyllas och lämnas till Områdesansvariga med kort betänketid. Kan du inte komma kan du be en granne vara din representant och ta med material till dig och föra informationen vidare som getts på mötet. Ett annat sätt är att gå på något annat av de fyra mötena. OBS! Det är exakt samma info på alla fyra mötena.

16/5 2016:
Nu börjar det hända saker vad gäller ”Fiber till alla i Karlbo”. Imorgon (17/5) kommer utstakning av grävningsväg att påbörjas så det kommer att vandra runt personal från entreprenörerna som sätter ut käppar där grävningen kommer att ske.
Jag ber er att INTE röra dessa käppar för de är GPS inmätta och utgör ”kartan” för killarna som gräver. Har du någon åsikt om dragningen på just din tomt tar du upp detta på Byggstartsmötet du kommer att bli kallad till.
Du behöver inte göra något nu, du får all information om detta på Byggstartsmötet där en person/fastighet bör/måste delta. Där kommer förutom information även instruktioner i pappersformat, beställningsdokument mm att delas ut.

4/5 2016:
Här kommer mycket trevlig information till er i Karlbo och Hösthorns-/Tolvmansgränd som tecknat anslutningsavtal med Brunnbäck Fiber EK – affären är i hamn!
Det är ONE som blir huvudentreprenör och AJ Entreprenad är de som gräver och lägger ner all slang.
Det innebär att projekt ”Fiber till alla i Karlbo” blev verklighet och 172 fastigheter i Karlbo och 18 fastigheter på Hösthorns-/Tolvmansgränd får fiberkabel till sina fastigheter.

Alla kommer att bli kallade till ett byggstartsmöte innan grävning påbörjas. Där kommer du att få all information som krävs för att allt skall löpa så friktionsfritt som möjligt för vår entreprenör. Det är viktigt att alla kommer på mötet och de som inte kan bör ha en som representerar dennes fastighet och kan föra all information tillbaks till fastighetsägaren.
Återkommer med datum så fort vi gjort planeringen.

Du kommer att få en faktura från föreningen på anslutnings-/medlemsavgift som skall betalas senast 20/7 2016.

3/4 2016:
Här kommer en uppdatering vad gäller ”Fiber till alla i Karlbo”.
Nu har tiden för tecknande av anslutningsavtal till grundpris gått ut. Slutresultatet blev 170 anslutningsavtal för Karlbo (63%) och 18 avtal för Brunnbäck Område 3 (Tolvmans- och Hösthornsgränd).
I veckan lämnas anbudsförfrågningar ut och vi kan räkna med att det tar ca 1 månad innan vi vet hur det går. Förhoppningen är att alla som tecknat anslutningsavtal får fiber till sin fastighet men svaret har vi först om 1 månad.