Installation / montering

Hur lång uppsägningstid har Telia?
Uppsägningstid och bindningstid gäller enligt det avtal du har tecknat med Telia men idag normalt en månads uppsägningstid. Vad gäller bindningstid måste du själv kolla hur det ser ut för just dig.

Kan jag utnyttja ROT avdraget?
Nej. Det är ett paketpris så det går ej att specificera kostnaderna.

Hur nära fastigheten kommer entreprenören att gräva?
Det beror lite på hur det ser ut runt fastigheten men man kommer att stanna ca 1 m från väggen för att undvika att skada ev. dränering etc. Den sista metern intill fastigheten får husägaren själv gräva.

Vad åligger det mig att göra där kabeldiket går utanför min tomt?
Du skall röja bort buskar och sly på två meters bredd enligt entreprenörens instruktioner.

Jag har staket runt tomten, hur göra?
Husägaren ansvarar för att ta hål i staketet så maskinen kommer igenom.

Jag har häck runt tomten, hur göra?
Husägaren ansvarar för att skapa utrymme för grävaren alt. själv gräva/borra under häck för att dra fram kabeln.

Vem fyller igen det grävda diket?
Husägaren fyller igen på egen tomt, entreprenören på kommunens mark.

Måste jag själv inför grävningen markera ut kablar och rör/slangar?
Ja, kablar och rör som du eller tidigare fastighetsägare själva har lagt ut. Allmänna el- och telekablar som vatten- och avloppsrör behöver inte märkas ut.

Måste jag själv göra montaget i fastigheten?
Som fastighetsägare måste du ombesörja håltagning i yttervägg samt montering av mediaboxen. Som fastighetsägare ansvarar du även för all ev. kabeldragning inne i fastigheten.

Kräver mediaboxen ström?
Den kräver 220V. Dvs ett vanligt vägguttag.

Var dras fiberkabeln in i huset?

Du får en A4 sida med din tomtkarta och på den markerar du var du vill ha fiberkabeln indragen i huset. Dessutom skall du ange hur många meter fiberkabel du behöver inne i huset.

Kan jag använda mina befintliga TV uttag?
Ja, du får då tillgång till Sappas analoga basutbud i alla TV uttagen (OBS!” max fem uttag).

Om jag vill ha IP telefoni kan jag då använda de telefonjack som finns i huset?
Ja, man går in i första jacket och får då en telefonslinga som ger möjlighet att använda alla telefonjacken.