Område 1 ( Grönt )

Område 1 ( Grönt ) består av:

Brunnbäcksvägen 58,63, Brunnstigen 2-12, Täktstigen, Bondestigen, Bäckstigen , Vasastigen

Totalt anslutna fastigheter.

Områdesansvarig:  Joachim Aspgern , Brunnstigen 2,  Mobil:070-33 93 228

karta