Kontakt

Felanmälan

Felanmälan skall alltid göras till tjänsteleverantören.

Sappa   –   Kundservice, telefon  0774 – 444 744
Bredband / IP-telefon etc.   –   Ring din tjänsteleverantör!

Föreningen

Du når oss antingen via mobiltelefon eller nedanstående e-postformulär.

Ordförande Elias Hjort elias.hjort@behia.se 070-778 8507
Sekreterare Informatör Thomas Blomqvist thomas.blomqvist@outlook.com 070-943 9194

För information om specifikt område, kontakta respektive områdesansvarig/värd
(se Projekt/Område)

För generella frågor kring fibernät och Avesta Kommun kontakta Avesta Kommuns bredbandskoordinator Marcus Eriksson, tel. 0226-64 51 94 (bredband@avesta.se)

För att skicka ett meddelande till föreningen, skicka till denna e-postadressen: info@avestafiber.se