Karlbo

4/11 2016:
Här kommer min slutrapport för fiberprojektet ”Fiber till alla i Karlbo”.
Den 18/12 2015 träffade Tomas Svedberg och undertecknad Områdesansvariga i Karlbo för att se vad som skulle kunna göras för att få en optimal lösning vad gäller fiber till villa i Karlbo.
Ett beslut togs om en satsning för att alla skulle få möjligheten att få fiber till sin fastighet.

Den 14/1 2016 samlades Områdesansvariga och undertecknad för att skapa en organisation och projekt ”Fiber till alla i Karlbo” startades.

Tiden därefter innebar mycket arbete för Områdesansvariga och efter allt slit stod det klart att affären skulle gå ihop ekonomiskt och den 16/6 2016 startade AJ grävning och nerläggning av dukt.
Sedan har det varit full fart med allt arbete som ONE hade att göra och som ledde fram till finalen: inomhusinstallationen.
Målet från start var att allt skulle vara klart 31/10 2016. Detta datum reviderades och flyttades fram till 15/11 2016. MEN, med en stark slutspurt så var allt klart 1/11 2016.

Det enda som återstår är 5 inkopplingar och 2 tillkommande fastigheter och det är ingen försening utan är överenskommelser mellan entreprenör och fastighetsägare. Allt beräknas vara klart inom en månad.
Slutresultatet blev 189 fastigheter som var med från start och 7 som tillkommit under projektets gång. Det innebär att Brunnbäck Fiber EF fått 196 nya medlemmar.

Undertecknads åtagande är nu slutfört och jag tackar Thomas Blomqvist i egenskap av Distriktsansvarig och alla Områdesansvariga för det fantastiska arbete som utförts av er.

Om du nu får problem med TV vänder du dig till Sappa: telefon 077-444 47 44.
Vid problem med ditt bredband vänder du dig till din bredbandsleverantör.

Om du har andra frågor vänder du dig till din Områdesansvarige (se www.brunnbackfiber.se).

Bästa hälsningar och tack för mig
Lasse Eriksson

20/10 2016:
Här kommer tidsschema för alla kvarvarande inomhusinstallationer.
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Område 2
Bokad datum Bokad tid Adress
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 1B
27-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 1
27-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 3
27-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 17
27-okt 07:00-09:00 FOLKAREGATAN 25
27-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 29
26-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 29B
27-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 31

Område 3
Bokad datum Bokad tid Adress
27-okt 09:00-11:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 4
27-okt 09:00-11:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 8
27-okt 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 37
27-okt 12:00-14:00 HEDDASTIGEN 4
27-okt 12:00-14:00 HEDDASTIGEN 6

Område 5
Bokad datum Bokad tid Adress
24-okt 07:00-09:00 BACKVÄGEN 1
24-okt 07:00-09:00 BACKVÄGEN 4
24-okt 07:00-09:00 BACKVÄGEN 5
26-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 45
26-okt 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 47
01-nov 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 71
01-nov 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 73
01-nov 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 79
26-okt 12:00-14:00 LÖVGRÄND 1
24-okt 09:00-11:00 MOSSVÄGEN 1
24-okt 09:00-11:00 MOSSVÄGEN 2
24-okt 07:00-09:00 MOSSGRÄND 3
24-okt 09:00-11:00 MOSSVÄGEN 3
24-okt 09:00-11:00 MOSSVÄGEN 5
24-okt 12:00-14:00 MOSSVÄGEN 6
24-okt 12:00-14:00 NORRÄNGSVÄGEN 2
24-okt 12:00-14:00 NORRÄNGSVÄGEN 3
24-okt 12:00-14:00 NORRÄNGSVÄGEN 6
26-okt 12:00-14:00 NORRÄNGSVÄGEN 7
26-okt 12:00-14:00 NORRÄNGSVÄGEN 8
26-okt 14:00-16:00 NORRÄNGSVÄGEN 9
01-nov 14:00-16:00 SÖRÄNGSVÄGEN 1
01-nov 14:00-16:00 SÖRÄNGSVÄGEN 2
01-nov 14:00-16:00 SÖRÄNGSVÄGEN 4
26-okt 14:00-16:00 SÖRÄNGSVÄGEN 5
26-okt 14:00-16:00 SÖRÄNGSVÄGEN 7

Område 7
Bokad datum Bokad tid Adress
26-okt 07:00-09:00 FOLKAREGATAN 26
26-okt 07:00-09:00 FOLKAREGATAN 28
26-okt 07:00-09:00 FOLKAREGATAN 30
26-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 36
26-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 44
24-okt 14:00-16:00 GUBBFALLSVÄGEN 3
24-okt 14:00-16:00 GUBBFALLSVÄGEN 4
24-okt 14:00-16:00 GUBBFALLSVÄGEN 5
24-okt 14:00-16:00 GUBBFALLSVÄGEN 6
25-okt 07:00-09:00 GUBBFALLSVÄGEN 7
25-okt 07:00-09:00 GUBBFALLSVÄGEN 8
25-okt 07:00-09:00 RÖNNINGSVÄGEN 1
25-okt 07:00-09:00 RÖNNINGSVÄGEN 3
25-okt 09:00-11:00 RÖNNINGSVÄGEN 5
25-okt 09:00-11:00 RÖNNINGSVÄGEN 6
25-okt 09:00-11:00 RÖNNINGSVÄGEN 8
25-okt 09:00-11:00 RÖNNINGSVÄGEN 9
25-okt 12:00-14:00 RÖNNINGSVÄGEN 11
25-okt 12:00-14:00 RÖNNINGSVÄGEN 13
25-okt 12:00-14:00 RÖNNINGSVÄGEN 14
25-okt 12:00-14:00 RÖNNINGSVÄGEN 15
25-okt 14:00-16:00 TILLFÄLLESVÄGEN 3
25-okt 14:00-16:00 TILLFÄLLESVÄGEN 6
25-okt 14:00-16:00 TILLFÄLLESVÄGEN 8
25-okt 14:00-16:00 ÅGRÄND 2
26-okt 07:00-09:00 ÅGRÄND 4

Område 8
Bokad datum Bokad tid Adress
31-okt 07:00-09:00 BJÖRKÄNGSVÄGEN 1
31-okt 07:00-09:00 BJÖRKÄNGSVÄGEN 3
31-okt 07:00-09:00 BJÖRKLIDSVÄGEN 5
31-okt 07:00-09:00 BJÖRKÄNGSVÄGEN 5
31-okt 09:00-11:00 BJÖRKÄNGSVÄGEN 6
31-okt 09:00-11:00 BJÖRKLIDSVÄGEN 7
31-okt 09:00-11:00 BJÖRKLIDSVÄGEN 8
31-okt 09:00-11:00 BJÖRKÄNGSVÄGEN 8
31-okt 12:00-14:00 BJÖRKLIDSVÄGEN 9
31-okt 12:00-14:00 BJÖRKLIDSVÄGEN 10
31-okt 12:00-14:00 BJÖRKLIDSVÄGEN 11
31-okt 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 56
31-okt 14:00-16:00 FOLKAREGATAN 70
01-nov 14:00-16:00 FOLKAREGATAN 72
31-okt 14:00-16:00 FOLKAREGATAN 74
31-okt 14:00-16:00 Folkaregatan 84
31-okt 14:00-16:00 FOLKAREGATAN 90
01-nov 07:00-09:00 HANSENS VÄG 6
01-nov 07:00-09:00 KÄLLSTIGEN 2
01-nov 07:00-09:00 KÄLLSTIGEN 3
01-nov 07:00-09:00 KÄLLSTIGEN 6
01-nov 09:00-11:00 KÄLLSTIGEN 7
01-nov 09:00-11:00 KÄLLSTIGEN 8
01-nov 09:00-11:00 KÄLLSTIGEN 9
01-nov 09:00-11:00 KÄLLSTIGEN 12
01-nov 12:00-14:00 KÄLLSTIGEN 14

14/10 2016:
Område 2, 3 och 6: Tidsbokningsschema inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Område 3 
19-okt 14:00-16:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 26
19-okt 14:00-16:00 GRÖNA VÄGEN 11

Område 4 
19-okt 14:00-16:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 41

13/10 2016:
Område 2, 3 och 6: Tidsbokningsschema inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Område 2
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 1B
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 1
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 3
17-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 9
17-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 11
17-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 13
17-okt 09:00-11:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 15
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 17
17-okt 09:00-11:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 19 B
17-okt 09:00-11:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 19 A
17-okt 09:00-11:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 21
18-okt 07:00-09:00 FOLKAREGATAN 11
18-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 13
18-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 17
18-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 19
18-okt 09:00-11:00 FOLKAREGATAN 21
18-okt 12:00-14:00 FOLKAREGATAN 23
Återkommer FOLKAREGATAN 25
Återkommer FOLKAREGATAN 29
Återkommer FOLKAREGATAN 31

Område 3

Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 4
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 8
17-okt 12:00-14:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 16
17-okt 12:00-14:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 18
Återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 26
17-okt 12:00-14:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 32
17-okt 12:00-14:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 34
17-okt 14:00:16:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 36
17-okt 14:00:16:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 38
Återkommer FOLKAREGATAN 37
17-okt 14:00:16:00 GRÖNA VÄGEN 9
17-okt 14:00:16:00 GRÖNA VÄGEN 7
18-okt 07:00-09:00 GRÖNA VÄGEN 5
18-okt 07:00-09:00 GRÖNA VÄGEN 3
Återkommer GRÖNA VÄGEN 11
Återkommer HEDDASTIGEN 4
Återkommer HEDDASTIGEN 6

Område 6

18-okt 12:00-14:00 BANGATAN 1
18-okt 12:00-14:00 BANGATAN 7
18-okt 12:00-14:00 BANGATAN 9
18-okt 14:00:16:00 BANGATAN 11
18-okt 14:00:16:00 BANGATAN 15
18-okt 14:00:16:00 BANGATAN 21
18-okt 14:00:16:00 BANGATAN 23
19-okt 07:00-09:00 BANGATAN 29
19-okt 07:00-09:00 BANGATAN 31
19-okt 07:00-09:00 ÅGATAN 6
19-okt 09:00-11:00 ÅGATAN 8
19-okt 09:00-11:00 ÅGATAN 10
19-okt 09:00-11:00 ÅGATAN 12
19-okt 09:00-11:00 ÅGATAN 14
19-okt 12:00-14:00 ÅGATAN 16

Tidsbokningsschema inomhusinstallation av Jonas Thornell
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Område 4:

12-okt 14:00-16:00 ÄLVSTIGEN 2

29/9 2016:
Tidsbokningsschema inomhusinstallation av Jonas Thornell.
Som tidigare kommunicerats arbetar inte Jonas själv inne i fastigheten utan någon måste vara hemma, öppna och vara med under arbetets gång. Viktigt att du gör allt för att detta skall fungera pga pressat tidsschema.
Om du absolut inte kan lösa detta så ring Jonas och kom överens om en ny tid. Jonas mobilnr: 070-589 33 32

Område 1

Bokad datum Bokad tid Adress
05-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 42
05-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 44
05-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 46
05-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 48
05-okt 09:00-11:00 FRIDOLINS VÄG 2
05-okt 09:00-11:00 FRIDOLINS PLAN 8
05-okt 09:00-11:00 FRIDOLINS PLAN 10
05-okt 09:00-11:00 KARLFELDTSVÄGEN 3
05-okt 12:00-14:00 KARLFELDTSVÄGEN 6
05-okt 12:00-14:00 KARLFELDTSVÄGEN 7
05-okt 12:00-14:00 KARLFELDTSVÄGEN 8
05-okt 14:00-16:00 KARLFELDTSVÄGEN 10
05-okt 14:00-16:00 KARLFELDTSVÄGEN 14
05-okt 14:00-16:00 KARLFELDTSVÄGEN 16

Område 4
Bokad datum Bokad tid Adress
10-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 27
10-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 29
återkommer BRUNNBÄCKSVÄGEN 41
10-okt 07:00-09:00 BRUNNBÄCKSVÄGEN 43
10-okt 09:00-11:00 GÄRDESVÄGEN 4
10-okt 09:00-11:00 GÄRDESVÄGEN 7
10-okt 09:00-11:00 GÄRDESVÄGEN 9
10-okt 09:00-11:00 GÄRDESVÄGEN 10
10-okt 12:00-14:00 GÄRDESVÄGEN 11
10-okt 12:00-14:00 GÄRDESVÄGEN 13
10-okt 12:00-14:00 GÄRDESVÄGEN 15
10-okt 12:00-14:00 GÄRDESVÄGEN 17
10-okt 14:00-16:00 GÄRDESVÄGEN 19
10-okt 14:00-16:00 GÄRDESVÄGEN 20
10-okt 14:00-16:00 JÖNSESVÄG 6
10-okt 14:00-16:00 JÖNSESVÄG 10
11-okt 07:00-09:00 JÖNSESVÄG 12
11-okt 07:00-09:00 JÖNSESVÄG 24
11-okt 07:00-09:00 JÖNSESVÄG 26
11-okt 07:00-09:00 JÖNSESVÄG 28
11-okt 09:00-11:00 ÄLVBRINKEN 1
11-okt 09:00-11:00 ÄLVBRINKEN 2
11-okt 09:00-11:00 ÄLVBRINKEN 3
11-okt 09:00-11:00 ÄLVBRINKEN 5
11-okt 12:00-14:00 ÄLVBRINKEN 7
11-okt 12:00-14:00 ÄLVBRINKEN 10
11-okt 12:00-14:00 ÄLVGRÄND 3
11-okt 14:00-16:00 ÄLVGRÄND 4
11-okt 14:00-16:00 ÄLVGRÄND 5
12-okt 14:00-16:00 ÄLVSTIGEN 2
11-okt 14:00-16:00 ÄLVSTIGEN 4

27/9 2016:
Viktig information!!

Projektet ”Fiber till alla i Karlbo” beräknades vid byggstart vara klart och alla inkopplade 31/10 2016.
Som det ser ut i nuläget förskjuts detta datum till 16/11 2016. Detta datum skall alla vara inkopplade och projektet klart.
Inomhusinstallationen, som Jonas Thornell ansvarar för, startar nästa vecka (vecka 40). Jag kommer inom kort att få tidsschemat av ONE och publicerar detta på www.brunnbackfiber.se samt mailar schemat till berörda. Det är Område 1 och 4 som installeras först sedan ger jag fortlöpande info till resterande Områden.
OBS!
Jonas arbetar INTE ensam i fastigheterna dvs det går inte att lämna nyckeln och han går in ensam. Jag ber er att göra ert yttersta för att ordna tillträde i fastigheten på den tid du fått i schemat så hans arbete löper smärtfritt för det är ett tajt schema.

17/9 2016:
Här kommer rapport från fredagens byggmöte.
Grävning kommer att bli klart i början av nästa vecka och därmed är ett stort arbete i hamn.
Blåsning har skett till över 100 fastigheter och svetsning av fiber vid fastighet pågår för fullt.
Kopplingar i skåp och nod samt inomhusinstallationen år det som återstår. Jag återkommer med tidsbokningsplan för inomhusinstallationen när jag fått denna i min hand.
VIKTIGT!!!
Har du inte satt upp mediaboxen inne i fastigheten, borrat hål i yttervägg och fört ut den vita fiberkabeln är det hög tid. Det är tidskrävande för ONE om de kommer till en fastighet och inte kan utföra svetsningen pga att fiberkabeln inte är utdragen.

2/9 2016:
Här kommer rapport från dagens byggmöte.
Nu börjar grävning och nerläggning av dukt bli klart på alla områden. Allt vad gäller detta blir klart under vecka 36.
Nu pågår blåsning av fiber och stammarna, de grova matande ledningarna, kommer att bli klara på måndag 5/9. Även blåsning till fastigheterna pågår. Tyvärr har det blivit ett oönskat avbrott pga en trasig fiberblås som är på reparation. Det är sådant som händer och ingen kan styra över.
När blåsning till fastighet har skett svetsas det på utsidan vid svetsboxen och även detta arbete pågår.
Sedan skall kopplingar ske i skåp och nod.
Sista steget innan du har TV och bredband (om du beställt sådant) är att Jonas Thornell kommer och gör inomhusinstallationen. Det kommer ett tidsschema när tiden är inne för detta.
När det blir dags för inkoppling kommer det att ske i samma ordning som grävningen utförts:
1. Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1 och 4
2. Område 2, 3 och 6
3. Område 5 och 7
4. Område 8
Frågan om när man skall säga upp befintliga TV och bredbandsavtal har av naturlig anledning kommit upp. Svaret är som i alla andra fiberprojekt – går inte att lova exakt. Det kan hända saker under resans gång, maskiner som går sönder, spöregn så det inte går att svetsa etc etc.
Vi hoppas att målet när alla är inkopplade som är satt till 31/10 2016 skall hålla men ingen kan garantera detta. Det är du själv som avgör om du skall chansa eller gardera vad gäller uppsägning av befintliga avtal.

12/8 2016:
Område 8:
Nu börjar det bli dags!
Arbetet med grävning och nedläggnng av dukt flyter på bra för AJ.
Det innebär att du behöver göra det som åligger dig som fastighetsägare för att arbetet skall flyta bra:
Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skall komma in på din tomt
Har du frågor så kontaktar du din Områdesansvarige.

4/8 2016:
Här kommer en uppdatering vad som sker i fiberprojektet.
AJ:s arbete:
De är just nu och gräver på Område 6. De har några tryckningar under vägar kvar i redan grävda områden som kommer att göras inom kort.
I nästa vecka startar de med Omr 5 och 7, när de är klara där återstår bara Område 8.
Blåsning av fiber i dukterna:
När all dukt och alla kopplingsskåp finns på plats startar de med blåsning av fiber i dukterna.
Beräknad start är v 33. Turordningen är densamma vad gäller Områden som vid grävning. Det betyder att Tolvmans-/Hösthornsgränd, Omr 1 och 4 står först på tur.
Svetsning i dosan utomhus:
När blåsningen är klar kommer de och sätter upp svetsdosan på utsidan och svetsar ihop utifrån kommande med inifrån kommande fiberkabel. Fastighetsägaren behöver INTE vara hemma för detta arbete. Svetsningen börjar vecka 34.
Fiber trays:

Thomas fick igår fiber trays (mediaboxens baksida) till alla områden utom 7 och 8 (kommer inom kort). Nu får resp. Områdesansvarig hämta sin kartong hos Thomas och se till att resp. fastighetsägare får rätt längd på fiberkabeln tillrespektive fiber tray.
Borra hål i vägg och föra ut fiberkabeln:
Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1 och 4 kan göra det så alla är klara vecka 33. Måste vara klart när de börjar svetsningen vecka 34.

2/8 2016:
Område 5 och 7:
Nu börjar det bli dags!
Arbetet med grävning och nerläggnng av dukt flyter på bra för AJ killarna och på måndag kommer fler från semestern så då ökar tempot. Det betyder att de kommer till ovanstående två områden tidigare än beräknat, förmodligen nästa vecka.
Det innebär att du behöver göra det som åligger dig som fastighetsägare för att arbetet skall flyta bra:
Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt
Har du frågor så kontaktar du din Områdesansvarige.

20/7 2016:
Folkaregatan 26-44 och Ågränd 2-4.
Ibland går det bättre än man tänkt:)
”Grävkillarna” på AJ gör ett fantastiskt arbete och ligger före i tidsschemat. Dessutom är det ett lag som arbetar nu under semestern så nu löper arbetet på perfekt.
Det innebär att du behöver göra det som åligger dig som fastighetsägare för att arbetet skal flyta bra:

Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt

16/7 2106:
Här kommer en rapport om nuläget i fiberprojektet.
Grävning och nerläggning av dukt går planenligt och Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1, 2, 3, 4 och 6 beräknas vara klar vecka 32.
AJ som utför arbetet tar officiellt semester v 29-31 men ett par man kommer att arbeta under denna period.
Område 5 och 7:
Här börjar arbetet v 33 och till dess måste varje fastighetsägare göra de förberedelser som åligger dem. Bra om detta arbete är klart v 32 så finns lite marginal.

4/7 2016:
Grävning och nerläggning av dukt går planenligt på Hösthorns-/Tolvmansgränd, Område 1 och 4 så nu är det dags för Område 2, 3 och 6.
Om du inte redan gjort de förberedelser som åligger dig vad gäller förberedelser på tomt så när det hög tid att göra det nu:
Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt

Vill Du ha hjälp med grävning/återställning av tomt mailar du AJ Entreprenad: mailadress: hugo.andersson@ajentreprenad.se

Har Du frågor så kontakta Områdesansvarig som hjälper dig tillrätta.

1/7 2016:
I fredags den 1/7 2016 gick fakturorna för anslutningsavgiften ut till samtliga som skrivit anslutningsavtal med BFEF.
Fakturan skall betalas inom 20 dagar.

Område 8:
Då har byggstartsmöte 4 gått av stapeln och även här med många deltagare och många bra frågor. Jag hoppas att alla frågetecken blev uträtade så nu kör vi!
Det är mycket information som förmedlas så jag vill trycka på vad du skall prioritera just nu sedan återkommer jag med fortlöpande information under byggtiden.
Prio nu:
• Fyll i Beställningslappen och lämna till Områdesansvarig inom en vecka
• Fyll i 2 ex av Markavtal och lämna till Områdesansvarig inom en vecka

Skall vara klart första veckan vecka 37:

• Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
• Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
• Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt
• Vill Du ha hjälp med grävning/återställning av tomt mailar du AJ Entreprenad: mailadress: hugo.andersson@ajentreprenad.se
• Vill Du ha hjälp med borrning genom vägg kontaktar Du Jonas Thornell: tkts@telia.com
Jag hoppas att alla tar sitt ansvar och gör dessa förberedelser så detta är klart vid utsatt tid.
Har Du frågor så kontakta Områdesansvarig som hjälper dig tillrätta.

16/6 2016:
Idag har AJ påbörjat grävningarna och nerläggning av dukt så nu är det på allvar. Område 1 är först ut i kön att få grävt och Hösthorns-/Tolvmansgränd och Område 4 står närmast på tur.
Det är viktigt att alla fastighetsägare i dessa tre områden har förberett tomterna enl. instruktioner på byggstartsmötet och i ”Praktisk information” som utdelades på mötet. Har du INTE gjort förberedelserna så gör det NU. Har du frågor vänder du dig till Områdesansvarig.


16/6 2016:

Område 5 och 7:
Då har byggstartsmöte 3 gått av stapeln och även här med många deltagare och många bra frågor. Jag hoppas att alla frågetecken blev uträtade så nu kör vi!
Det är mycket information som förmedlas så jag vill trycka på vad du skall prioritera just nu sedan återkommer jag med fortlöpande information under byggtiden.

Prio nu:
• Fyll i Beställningslappen och lämna till Områdesansvarig inom en vecka
• Fyll i 2 ex av Markavtal och lämna till Områdesansvarig inom en vecka

Skall vara klart första veckan vecka 32:
• Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
• Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
• Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt

• Vill Du ha hjälp med grävning/återställning av tomt mailar du AJ Entreprenad: mailadress: hugo.andersson@ajentreprenad.se
• Vill Du ha hjälp med borrning genom vägg kontaktar Du Jonas Thornell: tkts@telia.com

Jag hoppas att alla tar sitt ansvar och gör dessa förberedelser så detta är klart vid utsatt tid.
Har Du frågor så kontakta Områdesansvarig som hjälper dig tillrätta.

10/6 2016:
Område 2, 3 och 6:
Då har byggstartsmöte 2 gått av stapeln och även här med många deltagare och många bra frågor. Jag hoppas att alla frågetecken blev uträtade så nu kör vi!
Det är mycket information som förmedlas så jag vill trycka på vad du skall prioritera just nu sedan återkommer jag med fortlöpande information under byggtiden.
Prio just nu:
• Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
• Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
• Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt
• Fyll i Beställningslappen och lämna till Områdesansvarig inom en vecka
• Fyll i 2 ex av Markavtal och lämna till Områdesansvarig inom en vecka

• Vill Du ha hjälp med grävning/återställning av tomt mailar du AJ Entreprenad: mailadress: hugo.andersson@ajentreprenad.se

• Vill Du ha hjälp med borrning genom vägg kontaktar Du Jonas Thornell: tkts@telia.com

Jag hoppas att alla tar sitt ansvar och gör dessa förberedelser så detta är klart vid ingången andra veckan i juli.
Har Du frågor så kontakta Områdesansvarig som hjälper dig tillrätta.

8/6 2016:
Område 1, 4 och Tolvmans-/Hösthornsgränd:
Då har byggstartsmötet gått av stapeln med många deltagare och många bra frågor. Jag tror att alla frågetecken blev uträtade så nu kör vi!
Det är mycket information som förmedlas så jag vill trycka på vad du skall prioritera just nu sedan återkommer jag med fortlöpande information under byggtiden.
Prio just nu:
• Gräv sista metern intill grund och sätt upp en pinne där
• Förbered vid staket, häckar etc enl infobladet du fick på mötet
• Sätt upp pinne 2 där du vill att kabeln skal komma in på din tomt
• Fyll i Beställningslappen och lämna till Områdesansvarig inom en vecka
• Fyll i 2 ex av Markavtal och lämna till Områdesansvarig inom en vecka

• Vill Du ha hjälp med grävning/återställning av tomt mailar du AJ Entreprenad: mailadress: hugo.andersson@ajentreprenad.se

• Vill Du ha hjälp med borrning genom vägg kontaktar Du Jonas Thornell: tkts@telia.com

Jag hoppas att alla tar sitt ansvar och gör dessa förberedelser nu så det är klart tills nästa vecka när grävning påbörjas.
Har Du frågor så kontakta Områdesansvarig som hjälper dig tillrätta.

20/6 2016:
Då är planeringen för våra Byggstartsmöten klar. Klicka här för att se inbjudan:Inbjudan byggstartsmote Karlbo maj 2016
Det är mycket viktigt att alla fastigheter är representerade på mötet. Mycket viktig information om vad du som fastighetsägare själv skall göra kommer att kommuniceras. Dessutom får du material av vilket vissa skall ifyllas och lämnas till Områdesansvariga med kort betänketid. Kan du inte komma kan du be en granne vara din representant och ta med material till dig och föra informationen vidare som getts på mötet. Ett annat sätt är att gå på något annat av de fyra mötena. OBS! Det är exakt samma info på alla fyra mötena.

16/5 2016:
Nu börjar det hända saker vad gäller ”Fiber till alla i Karlbo”. Imorgon (17/5) kommer utstakning av grävningsväg att påbörjas så det kommer att vandra runt personal från entreprenörerna som sätter ut käppar där grävningen kommer att ske.
Jag ber er att INTE röra dessa käppar för de är GPS inmätta och utgör ”kartan” för killarna som gräver. Har du någon åsikt om dragningen på just din tomt tar du upp detta på Byggstartsmötet du kommer att bli kallad till.
Du behöver inte göra något nu, du får all information om detta på Byggstartsmötet där en person/fastighet bör/måste delta. Där kommer förutom information även instruktioner i pappersformat, beställningsdokument mm att delas ut.

4/5 2016:
Här kommer mycket trevlig information till er i Karlbo och Hösthorns-/Tolvmansgränd som tecknat anslutningsavtal med Brunnbäck Fiber EK – affären är i hamn!
Det är ONE som blir huvudentreprenör och AJ Entreprenad är de som gräver och lägger ner all slang.
Det innebär att projekt ”Fiber till alla i Karlbo” blev verklighet och 172 fastigheter i Karlbo och 18 fastigheter på Hösthorns-/Tolvmansgränd får fiberkabel till sina fastigheter.

Alla kommer att bli kallade till ett byggstartsmöte innan grävning påbörjas. Där kommer du att få all information som krävs för att allt skall löpa så friktionsfritt som möjligt för vår entreprenör. Det är viktigt att alla kommer på mötet och de som inte kan bör ha en som representerar dennes fastighet och kan föra all information tillbaks till fastighetsägaren.
Återkommer med datum så fort vi gjort planeringen.

Du kommer att få en faktura från föreningen på anslutnings-/medlemsavgift som skall betalas senast 20/7 2016.

23/4 2016:
En av de entreprenörer som fått offertförfrågan på fiberutbyggnaden i Karlbo har efterfrågat en veckas förlängning av anbudstiden.
Frågan har beviljats så deadline är nu 2/5 2016.
Därefter tar det lite tid att bearbeta informationen så en ev. upphandling kan tidigast gå av stapeln i slutet an maj 2016.

29/3 2016:
Här kommer en uppdatering vad gäller ”Fiber till alla i Karlbo”.
Nu har tiden för tecknande av anslutningsavtal till grundpris gått ut. Slutresultatet blev 170 anslutningsavtal för Karlbo (63%) och 18 avtal för Brunnbäck Område 3 (Tolvmans- och Hösthornsgränd).
I veckan lämnas anbudsförfrågningar ut och vi kan räkna med att det tar ca 1 månad innan vi vet hur det går. Förhoppningen är att alla som tecknat anslutningsavtal får fiber till sin fastighet men svaret har vi först om 1 månad.

21/3 2016
I helgen har Områdesansvariga gjort ett fantastiskt arbete i Karlbo för att ge dem som inte är med i fiberprojektet en sista chans att gå med för samma pris. Resultatet är positivt och har bidragit till 2 nya medlemmar och 6 som tidigare sagt nej tar beslut denna vecka om eventuellt medlemskap.
Om du vill gå med i projektet för grundpriset har du fram tom 28/3 2016 på dig. Därefter tillkommer en administrativ avgift på 1 400 kr + eventuella fördyringar för just denna fastighet.
Efter att grävning påbörjats är priset 25 000 kr som lägst. Landar kostnaden över denna summa är det självkostnadspris som gäller d.v.s. medlemmen betalar den faktiska kostnaden och den kan bli väldigt hög beroende på närhet till fiberkabel.
Nu behöver Områdesansvariga hjälp av dig som redan är medlem. Tala med grannar som inte är med och försök att få dem med på tåget.

18/3 2016:
Igår kväll hade projektgruppen för ”Fiber till alla i Karlbo” möte. Vi gick igenom alla anslutningsavtal och kunde konstatera att 162 fastigheter har tecknat avtal och vill ha fiberkabel till sina fastigheter.
Dagen innan publicerade PTS (Post- och Telestyrelsen) data kring bredbandsutbyggnaden i Sverige och naturligtvis även för Avesta. Siffrorna visar hur hög procent som har tillgång till höghastighetsbredband (100mbit eller mer) och för Avesta ser utvecklingen ut som följer:
2011 var siffran 26 %, 2012 30 % och 2015 hela 67 %.
Detta visar att utbyggnaden med ny teknik går fort och det avspeglar sig i det intresse som nu finns i Karlbo för fiberkabel till fastigheterna.

Är Du inte med i projektet?
Det är inte för sent än. Fram till den 28/3 2016 kan du teckna anslutningsavtal för samma pris och ta del av den bredbandsrabatt som gäller. Därefter gäller andra principer och det blir dyrare.

13/3 2016:
Då är sista dag för inlämnande av anslutningsavtal för Karlbo passerad MEN det är inte för sent än. Du som inte är med än, kontakta Områdesansvarig på området där du bor eller mig (070-556 57 26) så fixar det sig. Detta är sista chansen att ta del av rabatten mellan 2 och 16000:- beroende på hastighet och bindningstid på bredbandet. Du som redan är med, tala med de grannar som inte är med och försök att få med dem på fibertåget. Ju fler som är med…..ju större chans att projektet blir verklighet!

27/2 2016:
I torsdags (25/2) gick det andra informationsmötet av stapeln i en välfylld Brovallsgård. Detta möte liknade det första. Dvs välbesökt, mycket trevligt och massor med frågor som vi diskuterade och hoppas alla frågor fick sina svar. Om du har fler frågor så vänder du dig till den som är områdesansvarig i ditt område så rätar vi ut eventuelle frågetecken.
Av de 40 fastigheter som var representerade på mötet svarade 39 JA på frågan om intresse för fiberanslutning!

Nu är det avtalsskrivning och ifyllande av Bahnhofavtalet, om du väljer detta alternativ, som gäller.
Sista datum för inlämnande är 10/3 2016. Du lämnar handlingarna till Områdesansvarig.
MEN, en vädjan till ALLA. Arbeta vidare med att få fler som väljer att bli med i projektet. Ju fler anslutningsavtal vi får in – desto större chans att ro projektet i land ekonomiskt

19/2 2016:
Igår kväll genomfördes första informationsmötet av två gällande projektet ”Fiber Till Alla i Karlbo”. Mycket välbesökt och trevligt möte med massor av bra frågor som fick sina svar.
Av de närvarande svarade över 80 % JA på frågan om de var intresserade av att ansluta sig till fibernätet.
Nästa informationsmöte går av stapeln kl. 18.00 den 25/2 2016 i Brovallsgården.
En vädjan till alla som redan skrivit anslutningsavtal och till er som vår på gårdagens möte: uppmana era granar som inte är med och inte var på mötet att besöka Brovallsgården nästa torsdag! De Områdesansvariga behöver all hjälp för att projektet skall bli genomförbart dvs att tillräckligt många skriver anslutningsavtal!

13/2 2016:
Tiden går snabbt och snart är det dags för första informationsmötet (18/2) av två (25/2) vad gäller projekt ”Fiber Till Alla i Karlbo”. Du som redan skrivit anslutningsavtal och är på hugget kan vara till stor hjälp för Områdesansvariga genom att uppmana grannar som inte är med att gå på informationsmötena. Viktigt att alla hjälps åt så vi får tillräckligt mångas anslutningsavtal så projektet blir genomförbart. Nu ger vi järnet!!!!!!

3/2 2016:
Nu sätter Områdesansvariga upp skyltar för att visa alla att det finns möjlighet att gå med i föreningen och därmed få möjlighet att installera fiberkabel i sin fastighet. Alla ansvariga arbetar med stor intensitet för att detta projekt skall bli verklighet men de behöver hjälp.

Område 7 som omfattar Folkaregatan 24-48 (jämna), Ågränd, Tillfällesvägen 6 och 8, Gubbfallsvägen och Rönningsvägen behöver förstärkning. Bor du där och vill hjälpa till så hör av dig till mig (070-556 57 26). Det är inga märkvärdigheter som skall utföras….bara lite fotarbete och då bör man vara 2-4 personer per område för att det skall fungera under projekttiden.

1/2 2016:
I helgen har det varit full aktivitet i Karlbo. Områdesansvariga har besökt ett stort antal boende i området med en inbjudan till de infomöten som går av stapeln 18:e och 25:e februari. Målet är att alla som inte redan skrivit anslutningsavtal skall få en personlig inbjudan.
Det är mycket viktigt att alla kommer på dessa möten för att få den information som ges där. Det gäller inte bara en bra TV bild och bredband NU…detta gäller framtiden!

14/2 2016:
Startmöte för ”Fiber Till Alla i Karlbo”. Vi har indelat tätorten Karlbo i 8 administrativa områden som tillsammans omfattar ca 260 fastigheter. Detta för att göra projektet hanterligt. Distriktet Karlbo har en Distriktsansvarig (Thomas Blomqvist) och 8 Områdesansvariga. Dessutom deltar Lasse Eriksson, sekr. i Skogsbo Fiber, som resursperson. För detaljer om Områdena och Områdesansvariga vg. Se www.brunnbackfiber.se under ”Nyheter”.

Två informationsmöten för områden som inte varit med i projektet tidigare är planerade till 18/2 resp. 25/2 i Brovallsgården. Alla kommer att få inbjudningsbrev av sin Områdesansvarige och han/hon vänder du dig till när du har frågor.

Områden som är med sedan tidigare kommer också att bjudas in till informationsmötena av resp. Områdesansvarig.

Dessutom skall vi trycka affischer som sättes upp på lämpliga platser och trycka skyltar som placeras vid infarter till de olika områdena.

Nu är det viktigt att alla känner sitt ansvar i projektet och talar med vänner, grannar etc som INTE är med. Uppmuntra dem att gå på informationsmöte eller kontakta Områdesansvarig för att få bra information till ett klokt beslut.

4/1 2016:
Nytt år och nya krafttag!
God fortsättning på er alla. Nu startar projekt Fiber till alla i Karlbo. Det är ett breddat omtag så att alla i Karlbo skall få chansen att bli medlem i Brunnbäck Fiberförening och därmed få möjlighet att dra in fiber i sin fastighet. Men, det kräver ett engagemang från alla för att projektet skall ros iland.
Vi startar med ett möte för Områdesansvariga den 14/1 och mer info kommer efter detta möte.

14/1 2016:
Kommer Lasse Eriksson och Områdesansvariga att ha möte för att dra upp riktlinjerna för arbetet med ”Projekt Fiber till alla i Karlbo”. Målet är att få med så många som möjligt av husägarna i Karlbo så fiberprojektet blir genomförbart.

 

Omstartsmöte 18/12 2015:

Den 18 december träffades projektledningen och ett antal Områdesansvariga för att diskutera situationen för fiber i Karlbo.
De anslutningsavtal som finns just nu räcker bara för att, enligt tidigare inlägg, bygga fibernät i ett par mindre områden i Karlbo. Alla på mötet var eniga omatt ”alla skall med” vilket gör att vi gör en kraftansträngning under våren föratt få in ytterligare anslutningsavtal. Gruppen har sitt nästa möte den 14/1.
För att detta skall fungera behövs fler intresserade som kan hjälpa till (både som områdesansvariga och som, i olika former, assisterande). För att vi skalllyckas är det absolut viktigaste att vi får en bra (stor!) spridning av korrektinformation då hel del vilseledande information florerar.. Tag kontakt med Thomas Blomqvist, distriktsansvarig, om du vill vara med och hjälpa till (för kontaktuppgifter se www.brunnbackfiber.se under projekt).Ju fler vi blir som hjälps åt med detta desto större chans att vi lyckas!
Som bitr. projektledare för Karlbo-området har Lasse Eriksson engagerats. Lasse är sekreterare i Skogsbo Fiber och en av de som varit med och byggt upp föreningen från grunden.
Tomas Svedberg
Projektledare