Bredband via fibernätet

Vart vänder jag mig om jag har problem med internet (mitt bredband)?
Du vänder dig till din bredbandsleverantör.

Måste jag ha bredband när jag installerar fiber i mitt hus?
Nej, var och en avgör själv om man vill ha bredband eller ej.

Vad kostar bredbandet?
Det beror på leverantör, hastighet och bindningstider.

Hur snabbt bredband kan jag få tillgång till?
Hastigheten är upp till 1000/100 Mbits/s ( 1 Gbit/s).