Styrelse

Styrelsen i Brunnbäck Fiber Ekonomisk förening består f.n. av:

Ordförande Elias Hjort 070-778 8507
Sekreterare Thomas Blomqvist  070-943 9194
Kassör Wolfgang Streith  070-526 2525