Område 5 ( Lila )

Område 5 ( Lila) består av:

Örtagårdsgränd, Sångs gränd, Kurbitsgränd, Diktargränd

Totalt anslutna  fastigheter.

Områdesansvarig: Evert Nord, Sångs grännd 14 Telefon:070-360 60 96

karta