Område 4 ( Gult )

Område 4 ( Gult ) består av:

Lunargränd, Pomonagränd, Poesigränd, Lyrikgränd

Totalt anslutna fastigheter.

Områdesansvarig: Hans-Erik Frisk  , Täktstigen 13, Tel: 070-590 98 84

karta