Fiber från föreningen

Vad innebär epostfaktura?
Du får ett mail med en faktura i pdf format som bilaga.

När skall betalning ske för oss på Brunnbäck/Karlbo?
En faktura på hela beloppet kommer första veckan i juli 2014 och skall vara betald inom 20 dagar.

Hur kommer information att ske efter det att anslutningsavtalen är skrivna?

All information kommer ut skriftligen till samtliga och kan inte ges bara vid ett tillfälle utan kommer i etapper under genomförandeprocessens gång.

Kan man gå ur BrunnbäckFiber Ekonomisk förening?
Avgång regleras i §10 i stadgarna. Hushåll som EJ är med i föreningen får ingen leverans i fiberkabeln. In resp. urkoppling sker till en kostnad av 1200:-.

Vem äger fibernätet?
Avesta kommun äger fibernätet fram till vår accesspunkt, dvs den punkt där vi går på. Därifrån äger Brunnbäck Fiber Ekonomisk förening nätet.

Måste jag vara medlem i Brunnbäck Fiber Ekonomisk förening?
Ja. Det är föreningen som äger fibernätet som levererar TV, bredband och telefoni till sina medlemmar. Så det är endast som medlem du har tillgång till detta.

Vad är kostnaden/år för medlemskap i föreningen?
Initialt betalas en anslutningsavgift som fastställs när man vet exakt hur många som skall ansluta sig i resp. område. Därefter är serviceavgiften 10:-/månad och medlemsavgiften 10:-/månad till föreningen. Dessutom betalas 120:-/mån för Sappas TV basutbud på 20 kanaler.
Så månadskostnaden per månad blir 120:- + 10:- + 10:- = 140:-/månad.
Kostnad för ev. digital TV, bredband och IP-telefoni är varje hushålls enskilda affär.

Måste jag använda anslutningen eller kan den vara ”vilande”?
Du kan ansluta din fastighet men du behöver inte använda den förrän du själv vill. Kostnaden blir då service- och månadsavgift till föreningen och kostnaden för Sappas (TV) basutbud. Total i dagen läge blir det 140 kronor/månad.

Konsekvens om jag går med i ett senare skede?
Alla anslutningar i efterhand baserar sig på faktisk kostnad för anslutning vilket inkluderar kostnader för ny grävning, nedläggning av rör o fiber, anpassning av anslutningspunkter mm samt en viss avgift till föreningen. Den totala kostnaden kommer aldrig att understiga den kostnad som betalats av de som är med från början (sannolikt kommer det att kosta mer än dubbelt så mycket!).

Varför är det inte ett fast pris från början?
Om Brunnbäck Fiber Ekonomisk Förening hade varit ett kommersiellt företag hade vi kunnat ge ett fast pris som erbjudande. Men eftersom det är en ideell sammanslutning i form av en ekonomisk förening är det medlemmarna som är ägare och uppbyggnaden sker till självkostnadspris. Kostnaden utgörs av den totala kostnaden delat på antal ägare. Föreningen har ingen vinst inplanerad i byggnationen.

Skall jag rekrytera grannen som inte är med?
Ju fler vi är desto billigare blir anslutningen. Rekrytera gärna din granne men gör det med sakskäl så att han själv kan fatta sitt beslut.